Decyzja Nr 35/WC/2017

Nazwa produktu leczniczego: Tabcin Trend
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.
Powód: Przyczyną decyzji o wycofaniu ww. serii jest stwierdzenie wady jakościowej polegającej na pękaniu kapsułek.

Postanowienie z 11 maja 2017 r. do Decyzji Nr 35/WC/2017 z 10 maja 2017 r.

Żródło informacji: