Decyzja Nr 3/WC/2016 z dnia 26.02.2016

Bisocard 5 mg
Podmiot odpowiedzialny w kraju eksportu: PharmaSwiss Ceska republica s.r.o.;
Importer równoległy: Forfarm Sp. z o.o.

Żródło informacji: