Decyzja Nr 42/WC/2017 z dnia 09.06.2017

Nazwa produktu leczniczego: Hydroxyzinum Alvogen
Podmiot odpowiedzialny: Alvogen IPCo S.àr.l.
Powód: Decyzja została podjęta w związku ze stwierdzeniem wady jakościowej polegającej na pojawieniu się drobnego osadu zbierającego się na dnie butelki

Źródło informacji:

 

Ostatnie decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego