Decyzja Nr 4/WS/2017 z dnia 14.04.2017

Nazwa produktu leczniczego: Albiomin 20%
Podmiot odpowiedzialny: Biotest Pharma GmbH
Powód: W dniu 14.04.2017r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie od dystrybutora ww. produktu leczniczego na terytorium RP, o podejrzeniu braku spełnienia wymagań jakościowych dla ww. serii produktu Albiomin 20 %.
Mając na uwadze powyższe, wskazane serie produktu leczniczego Albiomin 20% nie mogą być przedmiotem obrotu i stosowania do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa stosowania.

Żródło informacji: