Decyzja Nr 51/WC/2017 z dnia 01.09.2017

Nazwa produktu leczniczego: Polibiotic
Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
Powód: Przyczyną podjęcia decyzji o wycofaniu przedmiotowego produktu leczniczego, jest wynik postępowania reklamacyjnego, w toku którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują się opakowania zawierające produkt niezgodny z dokumentacją rejestarcyjną.

Żródło informacji: