Decyzja Nr 52/WC/2017 z dnia 12.09.2017

Nazwa produktu leczniczego: surowce farmaceutyczne: Gliceryna i Wazelina biała
Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
Powód: Przyczyną podjęcia decyzji o wycofaniu przedmiotowych surowców jest wynik postępowania reklamacyjnego, w toku którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują się opakowania surowca Gliceryna seria: 01AF0117 oznakowane etykietą surowca Wazelina seria 01AF0117

Żródło informacji: