Decyzja Nr 5/D/2017 z dnia 04.07.2017

Nazwa produktu leczniczego: Marvelon
Podmiot odpowiedzialny: Merck Sharp&Dohme Lda; importer równoległy: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

Żródło informacji: