Decyzja Nr 5/WS/2017 z dnia 10.05.2017

Nazwa produktu leczniczego: Rovamycine
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis France
Powód: Decyzja została podjęta w związku z podejrzeniem niespełnienia wymagań jakościowych ww. serii produktu leczniczego ROVAMYCINE, z uwagi na zidentyfikowane zanieczyszczenie tabletki zareklamowanego blistra przedmiotowego produktu

Żródło informacji: