Decyzja Nr 64/WC/2017 z dnia 30.10.2017

Nazwa produktu leczniczego: Tarcefoksym
Podmiot odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
Powód: W dniu 27 października 2017 r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół nr Nl-1756-17 z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Orzeczenie w ww. protokole stanowi, iż ww. seria produktu leczniczego, nie spełnia wymagań specyfikacji jakościowej w deklarowanym okresie ważności pod względem zawartości zanieczyszczeń widocznych okiem nieuzbrojonym.

Żródło informacji: