Decyzja Nr 6/WS/2017 z dnia 25.07.2017

Nazwa produktu leczniczego: Cyprofloksacyna Infomed
Podmiot odpowiedzialny: Infomed Fluids SRL
Powód: Decyzja została podjęta w związku z podejrzeniem niespełnienia wymagań jakościowych ww. serii produktu leczniczego Cyprofloksacyna lnfomed. Produkt leczniczy został wprowadzony na rynek polski na podstawie zgody Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu, z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
Mając na uwadze powyższe, ww. seria produktu leczniczego nie może być przedmiotem obrotu i stosowania do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa stosowania przedmiotowego produktu leczniczego.

 

Postanowienie z dnia 26 lipca 2017 r. do deczyji nr 6/WS/2017

Żródło informacji: