Decyzja Nr 73/WC/2017 z dnia 01.12.2017

Nazwa produktu leczniczego: Octanine F 1000
Podmiot odpowiedzialny: Octapharma (IP) Limited
Powód: Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o dobrowolnym wycofaniu z obrotu ww. serii produktu leczniczego Octanine F 1000. Decyzja została podjęta w związku z nadrukowaniem na opakowaniu przedmiotowego produktu leczniczego błędnej daty ważności: 06.2019. Prawidłowa data ważności to: 05.2019.

Żródło informacji: