Decyzja Nr 77/WC/2017 z dnia 14.12.2017

Nazwa produktu leczniczego: Alka-Prim
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Powód: W dniu 13 grudnia 2017 r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu ww. serii produktu leczniczego Alka-Prim. Przyczyną decyzji o wycofaniu przedmiotowego produktu leczniczego jest zniekształcenie opakowania bezpośredniego, będące wynikiem wewnętrznej reakcji substancji pomocniczej z wodą zawartą w produkcie.

Żródło informacji: