Decyzja Nr 7/D/2016 z dnia 04.08.2016

Nazwa produktu leczniczego: STREPTOMISIN SULFAT

Podmiot odpowiedzialny: I.E. Ulagay, Turcja
 

Dotyczy:
Decyzja Nr 5/WS/2016 z dnia 12.07.2016 r.

Żródło informacji: