Decyzja nr 8/WC/2018 z dnia 09.02.2018

Nazwa produktu leczniczego: Medazepam TZF
Podmiot odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

Powód: W dniu 9 lutego 2018 r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego, o wycofanie z obrotu ww. serii produktu leczniczego, w związku z brakiem spełnienia wymagań specyfikacji jakościowej w deklarowanym okresie ważności dla parametru średnia zawartość straty po suszeniu.

Żródło informacji: