Decyzja Nr 9/D/2017 z dnia 05.10.2017

Nazwa produktu leczniczego: Multi-Sanostol
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Żródło informacji: