Decyzja Nr 9/WS/2017 z dnia 11.08.2017

Nazwa produktu leczniczego: Pentaglobin
Podmiot odpowiedzialny: Biotest Pharma GmbH
Powód: W dniu 11 sierpnia 2017 r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja w systemie Rapid Alert przekazana przez organ kompetentny w Niemczech o podejrzeniu braku spełnienia wymagań jakościowych dla ww. seri produktu leczniczego Pentaglobin.
Powyższa seria przedmiotowego produktu leczniczego w całości znajduje się w hurtowni farmaceutycznej Nobipharm Sp. z o.o.

 

Żródło informacji: