Doxazosin XR Genoptim

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

4 mg

indeks_lekow_quicktab

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Doxazosin XR Genoptim, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Doxazosinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Doxazosin XR Genoptim i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxazosin XR Genoptim
 3. Jak stosować Doxazosin XR Genoptim
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Doxazosin XR Genoptim
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Doxazosin XR Genoptim i w jakim celu się go stosuje

Doxazosin XR Genoptim należy do grupy leków alfa-adrenolitycznych.

Stosuje się go w leczeniu:

 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
 • objawów wywołanych powiększeniem gruczołu krokowego u mężczyzn.

U pacjentów przyjmujących Doxazosin XR Genoptim w celu leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego), lek działa rozkurczająco na naczynia krwionośne i sprawia, że krew łatwiej przez nie przepływa. To pomaga zmniejszyć ciśnienie tętnicze krwi.

U pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym lek stosuje się w celu leczenia zmniejszonego i (lub) częstego oddawania moczu. Jest to częsty objaw łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Lek działa rozkurczająco na mięśnie otaczające ujście pęcherza moczowego i gruczołu krokowego i powoduje łatwiejsze wydalanie moczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxazosin XR Genoptim

Kiedy nie stosować leku Doxazosin XR Genoptim

 • jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na doksazosynę, pokrewne chinazoliny (np. prazosynę lub terazosynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6);
 • jeśli u pacjenta występowała jakakolwiek postać niedrożności przewodu pokarmowego;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono powiększenie gruczołu krokowego z zastojem w obrębie górnych dróg moczowych, przewlekłymi zakażeniami dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego;
 • jeśli pacjent nie kontroluje pęcherza moczowego (nietrzymanie moczu z przepełnienia), nie może oddać moczu lub ma niewydolność nerek;
 • jeśli pacjentka karmi piersią;
 • jeśli pacjent jest leczony z powodu powiększenia gruczołu krokowego i ma niskie ciśnienie tętnicze krwi;
 • jeśli u pacjenta występuje lub wystąpiło w przeszłości nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, co wywołało zawroty głowy, oszołomienie lub omdlenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli:

 • pacjent ma chorobę wątroby;
 • pacjent ma chorobę serca;
 • pacjent ma się poddać operacyjnemu usunięciu zaćmy (zmętnienia soczewki oka);
 • pacjentka jest w ciąży lub usiłuje zajść w ciążę;
 • pacjent przyjmuje również inne leki.

Możliwe jest wystąpienie zawrotów głowy, osłabienia i rzadko omdlenia, zwłaszcza w przypadku stosowania leku pierwszy raz. Dlatego na początku leczenia należy zachować ostrożność i unikać sytuacji, w których wystąpienie opisanych objawów mogłoby spowodować uraz.

Doxazosin XR Genoptim a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty. Zwłaszcza ważne jest poinformowanie o przyjmowaniu:

 • leków stosowanych w zaburzeniach wzwodu (takich jak syldenafil, tadalafil lub wardenafil); przyjmowane jednocześnie z lekiem Doxazosin XR Genoptim mogą zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi.
 • leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (tzw. leków przeciwnadciśnieniowych).

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub powiększenia gruczołu krokowego, mogą wystąpić zawroty głowy lub oszołomienie spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego podczas szybkiego siadania lub wstawania. Opisane objawy występowały u niektórych pacjentów, którzy przyjmowali leki z powodu zaburzeń wzwodu (impotencji) razem z alfa-adrenolitykami. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów, pacjent powinien przyjmować ustaloną już dawkę alfa-adrenolityku zanim rozpocznie stosowanie leku na zaburzenia wzwodu.

Ciąża i karmienie piersią

 • Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku bez konsultacji z lekarzem. Nie ustalono dostatecznie bezpieczeństwa jego stosowania w okresie ciąży.
 • Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Doxazosin XR Genoptim”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Lek może wpływać na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych, zwłaszcza jeśli stosowany jest po raz pierwszy. Może powodować uczucie osłabienia lub zawroty głowy. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn i trzeba niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować Doxazosin XR Genoptim

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku Doxazosin XR Genoptim wynosi 4 mg raz na dobę.
Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 8 mg raz na dobę. Jest to maksymalna dawka leku Doxazosin XR Genoptim.

Doxazosin XR Genoptim jest w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.
Lek znajduje się w niewchłanialnej otoczce, opracowanej specjalnie w celu powolnego uwalniania substancji czynnej.
Po połknięciu leku doksazosyna uwalniana jest powoli do organizmu, aż tabletka stanie się pusta.

Pusta tabletka usuwana jest z organizmu z kałem, dlatego sporadycznie można w nim zaobserwować jej resztki, przypominające wyglądem tabletkę. Jest to normalne i nie powinno budzić zaniepokojenia.

Sposób podawania

 • Tabletek nie należy żuć, dzielić ani kruszyć.
 • Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
 • Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Doxazosin XR Genoptim
Zażycie na raz zbyt dużej ilości tabletek może spowodować złe samopoczucie. Zażycie kilku tabletek może być niebezpieczne. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zażycia dawki leku Doxazosin XR Genoptim
Nie należy uzupełniać pominiętej dawki, ale powrócić do poprzedniego schematu stosowania leku.

Przerwanie stosowania leku Doxazosin XR Genoptim
Ważne jest kontynuowanie leczenia. Nie należy zmieniać dawki leku ani przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Nie należy również czekać z wizytą u lekarza na skończenie opakowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie:
W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:

 • Reakcje alergiczne, takie jak świszczący lub płytki oddech, bardzo silne zawroty głowy lub omdlenie, obrzęk twarzy lub gardła, silna wysypka skórna z czerwonymi plamami lub pęcherzami.
 • Ból w klatce piersiowej, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, zawał serca lub udar.
 • Zażółcenie skóry lub oczu i świąd, spowodowane zaburzeniami czynności wątroby.
 • Nietypowe powstawanie siniaków lub krwawienia spowodowane zmniejszoną liczbą płytek krwi.

Inne działania niepożądane:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia dróg oddechowych i moczowych
 • zawroty głowy, bóle głowy, senność
 • uczucie silnego bicia serca, przyspieszona czynność serca
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, co może spowodować zawroty głowy, oszołomienie lub omdlenie
 • uczucie wirowania
 • świąd
 • płytki oddech, obrzęk błony śluzowej nosa lub wyciek z nosa (zapalenie błony śluzowej nosa)
 • zapalenie oskrzeli, kaszel
 • ból brzucha, niestrawność, suchość w jamie ustnej, nudności
 • ból pleców, bóle mięśniowe
 • bolesne i częste oddawanie moczu, niemożność kontrolowania oddawania moczu (nietrzymanie moczu)
 • osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk rąk, kostek lub stóp

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • utrata apetytu, zwiększony apetyt
 • dna moczanowa
 • niepokój, depresja, trudności w zasypianiu
 • zmniejszona wrażliwość skóry, omdlenie, drżenie
 • dzwonienie lub szum w uszach
 • krwawienie z nosa
 • zaparcie, biegunka, wzdęcie, wymioty, zapalenie żołądka i jelit
 • nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
 • wysypka skórna
 • bolesność stawów
 • obecność krwi w moczu, utrudnione lub bolesne oddawanie moczu, nieprawidłowa częstość oddawania moczu
 • zaburzenia lub niemożność osiągnięcia wzwodu
 • ból
 • zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • mała liczba białych krwinek
 • pobudzenie i nerwowość
 • mrowienie lub zmienione czucie w dłoniach i stopach
 • niewyraźne widzenie
 • zwolnienie czynności serca
 • uderzenia gorąca
 • trudności w oddychaniu lub świszczący oddech
 • wypadanie włosów, purpurowe plamy na skórze, swędząca wysypka
 • kurcze mięśni, osłabienie mięśni
 • zaburzenia oddawania moczu, potrzeba częstego oddawania moczu, zwiększone oddawanie moczu, potrzeba wstawania w nocy w celu oddania moczu (tzw. nokturia)
 • powiększenie piersi u mężczyzn, długo utrzymujący się, bolesny wzwód. Należy pilnie zasięgnąć porady lekarskiej.
 • uczucie zmęczenia, ogólne złe samopoczucie

Częstość nieznana:

 • zaburzenia smaku
 • wytrysk skierowany wstecz do pęcherza moczowego zamiast do cewki moczowej (tzw. wytrysk wsteczny)
 • pewne powikłania, które mogą wystąpić podczas operacji usunięcia zaćmy (śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki, patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa:
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Doxazosin XR Genoptim

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować leku Doxazosin XR Genoptim po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
 • Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Doxazosin XR Genoptim
Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka zawiera 4 mg doksazosyny (w postaci doksazosyny mezylanu).

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki
Mieszanka tlenków polietylenu:
Polietylenu tlenek (MW 900 000)
Polietylenu tlenek (MW 200 000)
Butylohydroksytoluen
Celuloza mikrokrystaliczna
Powidon
All-rac-α-Tokoferol
Krzemionka koloidalna bezwodna
Sodu stearylofumaran

Otoczka
Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%
Krzemionka koloidalna uwodniona
Makrogol (MW 1300-1600)
Tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Doxazosin XR Genoptim i co zawiera opakowanie
Tabletki Doxazosin XR Genoptim są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, oznakowane „DL”. Blistry w pudełkach tekturowych zawierają 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

Wytwórca/Importer
Lek S.A.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Lubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben, Niemcy

Synoptis Industrial Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 15
62-020 Swarzędz
Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2019

Wskazania do stosowania:

 • Nadciśnienie tętnicze samoistne.
 • Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

C Układ sercowo-naczyniowy
C02 Leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej
C02C Leki antyadrenergiczne, blokujące zwoje nerwowe
C02CA Pochodne siarkowe
C02CA04 Doxazosin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Interakcje z alkoholem
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Doxazosin Mesilate; Doksazosyny mezylan; Doxazosin Mesylate; Doxazosin Methanesulphonate; Doxazosine, mésilate de; Doxazosini mesilas; Doxazosin-mesylát; Mesilato de doxazosina

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Synoptis Pharma Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .