Doxorubicin Teva

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
l3
l8
Dawka: 
2 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

 • Rak piersi
 • Neoadjuwantowa i adjuwantowa terapia kostniakomięsaka
 • Zaawansowany mięsak tkanki miękkiej u dorosłych
 • Drobnokomórkowy rak płuca (ang. small cell lung cancer – SCLC)
 • Ziarnica złośliwa
 • Chłoniaki nieziarnicze o wysokim stopniu złośliwości
 • Indukcja i terapia konsolidująca ostrej białaczki limfoblastycznej
 • Ostra białaczka szpikowa
 • Zaawansowany szpiczak mnogi
 • Zaawansowany lub nawrotowy rak endometrium
 • Zaawansowany lub nawrotowy rak brodawczakowaty/ pęcherzykowy tarczycy
 • Anaplastyczny rak tarczycy
 • Leczenie układowe raka pęcherza moczowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami
 • Dopęcherzowa profilaktyka nawrotów powierzchownego raka pęcherza moczowego po przezcewkowej resekcji guza
 • Nawrotowy rak jajnika
 • Guz Wilmsa (w stadium II zaawansowania – odmiana o wysokim stopniu złośliwości, stadia zaawansowane (III do IV)
 • Zaawansowany nerwiak zarodkowy
 • Mięsak Ewinga

Doksorubicyna jest często stosowana w schematach chemioterapii skojarzonej z innymi lekami cytotoksycznymi.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .