Działania niepożądane dla zolpidemu z TGA - 16.06.2012

Australiska Agencja ds. Leków (TGA) ciągle otrzymuje zgłoszenia o działaniach niepożądanych dla zolpidemu

Australiska Agencja ds. Leków (Therapeutics Goods Administration) stale otrzymuje zgłoszenia o działaniach niepożądanych dla zolpidemu. Są to działania potencjalnie niebezpieczne, takie jak złożone zaburzenia snu, amnezja, halucynacje.

TGA zaalarmowała lekarzy w odniesieniu do zgłaszanych działań niepożądanych – w tym szeroko pojętych zaburzeń snu – po stosowaniu zolpidemu. Media w Australii nagłośniały od początku 2007 roku działania niepożądane takie jak amnezja, halucynacje, zaburzenia snu (parasomnias) oraz myśli samobójcze związane ze stosowaniem zolpidemu. Dodano także ostrzeżenie w czarnej ramce do informacji o leku. Pomimo podjętych działań TGA w dalszym ciągu otrzymuje raporty o działaniach niepożądanych dla zolpidemu i liczba tych raportów jest duża.

TGA zwraca uwagę, że stosowanie zolpidemu może niejako odsłaniać istniejącą wcześniej depresję i myśli samobójcze. W ulotce informacyjnej znajdują się ostrzeżenia dotyczące właśnie depresji, psychozy i schizofrenii. Ponad połowa zgonów pacjentów przyjmujących zolpidem zdarzyła się, gdy lek skojarzono z alkoholem (co jest przeciwwskazane), albo równocześnie podawano leki przeciwdepresyjne lub neuroleptyki, co zapewne oznacza, że pacjenci ci mieli zaburzenia psychiczne.

Pacjentom należy przypomnieć o ryzyku związanym ze stosowaniem leków nasennych. Lekarze i inni fachowi pracownicy służby zdrowia powinni zgłaszać wszystkie przypadki działań niepożądanych.

TGA Therapeutic Goods Administration. Zolpidem: continued reporting of abnormal sleep-related events and amnesia. Australian Prescriber 35: 99, N0 3, 1 June 2012 http://www.tga.gov.au

Na podstawie: Reactions Weekly, No 1406 z 16 czerwca 2012 r.

Źródło:
Biuletyn Leków Nr 2, 3 2012 URPL str.44
www.urpl.gov.pl

Indeks MESH: