Działania niepożądane psychiatryczne częste u dzieci

 

Działania niepożądane psychiatryczne częste u dzieci

Szwedzcy badacze stwierdzili, że u dzieci dość często zgłaszano działania niepożądane psychiatryczne.

Przeanalizowali oni dane ze szwedzkiego rejestru informacji o lekach, aby znaleźć pojedyncze przypadki działań niepożądanych zgłoszone w okresie od 2001 do 2010 roku, które opisywały powikłania psychiczne w populacji dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Z danych wyszukano wiek i płeć pacjentów oraz stan rejestracji danego leku.

Zidentyfikowano 600 pojedynczych zgłoszeń z 744 działaniami niepożądanymi psychiatrycznymi. Znacząco więcej reakcji dotyczyło chłopców (60,3%) niż dziewczynek (39,7%). Rodzaj zgłaszanych działań niepożądanych zmieniał się w zależności od wieku. Ciężkie działania niepożądane były częściej związane ze stosowaniem leku poza wskazaniami w porównaniu do stosowania zgodnego z Swedish Physician’s Desk Reference – 21,4% versus 7,5%. Zachowania agresywne i myśli samobójcze częściej zgłaszano u chłopców niż u dziewcząt.

Cztery najczęściej występujące powikłania w odniesieniu do konkretnych leków to:

  • zaburzenia snu - montelukast,

  • zachowania agresywne - działające ośrodkowo leki sympatykomimetyczne,

  • zaburzenia afektywne - izotretinoina

  • oraz zachowania agresywne - wziewne glikortykosteroidy.

Na podstawie: Reactions Weekly, No 1380 z 3 grudnia 2011 r.
Źródło:
Biuletyn Leków Nr 4, 2011, str. 28
www.urpl.gov.pl