Famidyna

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3

indeks_lekow_quicktab

FAMIDYNA

(Famotidinum)
10 mg, tabletki powlekane

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Famidyna ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilają się, nie ustępują lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Famidyna i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Famidyna
 3. Jak stosować lek Famidyna
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Famidyna
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FAMIDYNA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Famidyna jest famotydyna, antagonista receptorów histaminowych H2, znajdujących się w ścianie komórek okładzinowych żołądka. Działanie famotydyny polega na hamowaniu wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Wskazania do stosowania
Lek Famidyna stosuje się w celu usunięcia objawów związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego:

 • zgaga,
 • niestrawność.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FAMIDYNA

Kiedy nie stosować leku Famidyna

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwości) na famotydynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na inne leki z grupy antagonistów receptora H2 w wywiadzie,
 • u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Famidyna

 • w przypadku przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
 • w niewydolności wątroby i nerek,
 • w przypadku stosowania leków przepisanych przez lekarza w związku z współistniejącymi chorobami.

Stosowanie leku Famidyna z innymi lekami
Famotydyna zmniejsza wchłanianie ketokonazolu.
Pokarm i środki zobojętniające treść żołądkową nie wpływają na wchłanianie famotydyny.

Stosowanie leku Famidyna z jedzeniem i piciem
Pokarm nie wpływa na wchłanianie famotydyny.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży.
Lek Famidyna może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Famotydyna przenika do mleka kobiecego, dlatego lekarz rozważy, czy należy zaprzestać stosowania leku czy karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie leku Famidyna u dzieci
Nie stosować u dzieci poniżej 16 lat.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FAMIDYNA

Lek Famidyna należy stosować zgodnie z informacjami znajdującymi się w ulotce.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci powyżej 16 lat:
O ile lekarz nie zaleci inaczej, jeśli wystąpią objawy zgagi lub niestrawności zwykle stosuje się 1 tabletkę (10 mg) raz na dobę.
Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.
Jeśli po zażyciu leku dolegliwości utrzymują się dłużej niż przez 1 godzinę lub nawracają, można zażyć następną tabletkę. Nie należy zażywać więcej niż 2 tabletki na dobę.
Jeżeli objawy choroby utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy skontaktować się z lekarzem.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Famidyna
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.
Pacjenci z patologicznym, nadmiernym wydzielaniem kwasu żołądkowego tolerowali dawki do 800 mg/dobę podawane do roku, i nie wystąpiły u nich ciężkie działania niepożądane.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Famidyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wymieniono według częstości występowania:

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów lecz więcej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

 • zmęczenie, przemijające zaburzenia psychiczne takie jak: depresja, dezorientacja, splątanie, niepokój, pobudzenie i omamy,
 • nudności, wymioty, dyskomfort lub bóle w obrębie jamy brzusznej, spadek łaknienia, suchość w ustach,
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka cholestatyczna,
 • wysypka, świąd, pokrzywka,
 • ciężkie reakcje uczuleniowe (anafilaksja), obrzęk naczynioruchowy,
 • bóle stawowe i mięśniowe, kurcze mięśni.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów lecz więcej niżu 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

 • bóle głowy, zawroty głowy,
 • zaparcia lub biegunki.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

 • martwica toksyczno-rozpływna naskórka,
 • zaburzenia czynności serca (blok przedsionkowo-komorowy),
 • ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn), która ustępuje po odstawieniu leku.

Obserwowano rzadkie przypadki zaburzeń krwi (leukopenii, pancytopenii, trombocytopenii i agranulocytozy) oraz nasilenia istniejącej choroby wątroby, jednak nie potwierdzono związku przyczynowego pomiędzy leczeniem famotydyną a występowaniem tych działań niepożądanych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FAMIDYNA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Famidyna po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Famidyna

 • Substancją czynną leku jest famotydyna. Jedna tabletka zawiera 10 mg famotydyny.
 • Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, wapnia wodorofosforan dwuwodny, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, talk, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 6000, talk, emulsja przeciwpienna, tlenek żelaza, tytanu dwutlenek.

Jak wygląda lek Famidyna i co zawiera opakowanie
Lek Famidyna to okrągłe, różowe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.
Dostępne opakowanie leku to blister z folii Al/PVC zawierający 10 tabletek, umieszczony w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra
tel.: 075 64 33 100
fax: 075 75 24 455
e-mail: [email protected]

Data zatwierdzenia ulotki: 23.09.2008

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

Adres
Wincentego Pola 21
Jelenia Góra
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(75) 752-44-55
telefon
(75) 643-31-00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .