Fibraty - zalecane jako leki drugiego rzutu - 22.10.2010

Europa.

Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła, że przegląd dotyczący bezpieczeństwa i skuteczności działania fibratów został zakończony. Z podsumowania zrobionego przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wynika, że korzyści stosowania czterech fibratów: bezafibratu, ciprofibratu, fenofibratu i gemfibrozylu nadal przewyższają ryzyko ich stosowania u pacjentów z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Jednakże CHMP zaleca aby fibraty nie były stosowane jako leki pierwszego rzutu, za wyjątkiem pacjentów, u których występuje poważna hipertriglicerynemia i pacjentów, u których statyny są przeciwwskazane, lub którzy nie tolerują statyn. Powyższe informacje potwierdzają wnioski, które były sformułowane przez CHMP Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) w 2005 roku.

Fibraty są stosowane w celu obniżenia poziomu lipidów tj. tróglicerydy i cholesterol we krwi u tych pacjentów, u których zalecenia dietetyczne i ćwiczenia fizyczne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. CHMP przekazało także informacje dotyczące nowych danych dotyczących fenofibratu, które przyczyniły się do zmiany rekomendacji PhVWP. Nowe zalecenie dotyczy tego, że fenofibrat może być stosowany razem ze statyną, w przypadku kiedy stosowanie statyny nie prowadzi do wystarczającej kontroli poziomu lipidów we krwi.

Źródło:
Press release, Q&A, EMA, 22 Październik 2010
www.ema.europa.eu