Fludeoxyglucose (18F) Biont

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
200-1300 MBq/ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Fludeoksyglukoza (18F) jest wskazana do stosowania w badaniach metodą tomografii pozytonowej (PET).

Onkologia
U pacjentów poddawanych badaniom diagnostycznym w onkologii, obrazującym funkcje lub
schorzenia, gdzie celem diagnostycznym jest zwiększone gromadzenie glukozy w specyficznych
narządach lub tkankach. Odpowiednio udokumentowane są poniższe wskazania (patrz także punkt 4.4):

Diagnozowanie:

 • ocena różnicowa pojedynczych guzów położonych w płucach;
 • przerzuty nowotworowe nieznanego pochodzenia na przykład przez adenopatię szyjną bądź przerzuty do wątroby lub kości;
 • charakteryzacja masy w trzustce.

Określanie stadium choroby:

 • nowotwory głowy i szyi, w tym określenie miejsca biopsji;
 • pierwotny rak płuca;
 • miejscowo zaawansowany rak piersi;
 • rak przełyku;
 • rak trzustki;
 • rak odbytu, w szczególności w określaniu stadium wznowy;
 • chłoniak złośliwy;
 • czerniak złośliwy, w skali Breslowa > 1,5 mm lub przerzuty do węzłów chłonnych podczas pierwszego rozpoznania.

Monitorowanie procesu terapeutycznego:

 • chłoniak złośliwy;
 • nowotwory głowy i szyi.

Podejrzenie nawrotu choroby nowotworowej:

 • glejak o wysokim stopniu złośliwości (III lub IV);
 • nowotwory głowy i szyi;
 • rak tarczycy (nierdzeniasty): u pacjentów z podwyższonym poziomem tyreoglobuliny w
  osoczu i negatywną scyntygrafią całego ciała radioaktywnym jodem;
 • pierwotny rak płuca (patrz także punkt 4.4);
 • rak piersi;
 • rak trzustki;
 • rak odbytu;
 • rak jajników;
 • chłoniak złośliwy;
 • czerniak złośliwy.

Kardiologia
We wskazaniach kardiologicznych celem diagnostycznym jest żywa tkanka mięśnia sercowego, która zużywa glukozę, ale ma obniżoną perfuzję; perfuzję należy ocenić wcześniej za pomocą odpowiednich technik obrazowania przepływu krwi.

 • Ocena żywotności mięśnia sercowego u pacjentów z silnie upośledzoną czynnością lewej
  komory, którzy są kandydatami do rewaskularyzacji, stosowana gdy tradycyjne procedury obrazowania są nieskuteczne.

Neurologia
We wskazaniach neurologicznych celem diagnostycznym jest międzynapadowy hipometabolizm
glukozy.

 • Lokalizacja ognisk padaczkowych w przedchirurgicznej ocenie częściowej padaczki
  skroniowej.

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego
www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego BIONT a.s.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .