Fludeoxyglucose (18F) UJV

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

100-1500 MBq/ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.
Produkt leczniczy Fludeoxyglucose (18F) UJV wskazany jest do stosowania w badaniach z zastosowaniem pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) u dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Wskazania onkologiczne

Produkt leczniczy FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV wskazany jest do stosowania w badaniach obrazowych w ramach onkologicznych badań diagnostycznych funkcji organizmu lub chorób. Podstawowym zjawiskiem, na którym bazuje proces diagnostyczny, jest zwiększenie napływu glukozy do określonych narządów lub tkanek. Następujące wskazania zostały w wystarczającym stopniu udokumentowane (patrz punkt 4.4):

Diagnostyka

 • Charakterystyka pojedynczych zmian ogniskowych w płucach
 • Wykrywanie nowotworów nieznanego pochodzenia, związanych ze zmianami chorobowymi, takimi jak np. powiększenie węzłów chłonnych, przerzuty do wątroby lub kości
 • Charakterystyka guzów trzustki

Ocena stopnia zaawansowania choroby nowotworowej

 • Nowotwory głowy i szyi, w tym określenie miejsca biopsji
 • Pierwotny rak płuca
 • Miejscowo zaawansowany rak piersi
 • Rak przełyku
 • Rak trzustki
 • Rak jelita grubego i odbytu, zwłaszcza w przypadku wznowy wiążącej się z koniecznością ponownego określenia stopnia zaawansowania
 • Chłoniak złośliwy
 • Czerniak złośliwy >1,5 mm wg skali Breslowa, lub z przerzutem do węzła chłonnego w chwili pierwotnego rozpoznania

Monitorowanie odpowiedzi na leczenie

 • Chłoniak złośliwy
 • Nowotwory głowy i szyi

Wykrywanie zmian w przypadku uzasadnionego podejrzenia wznowy choroby nowotworowej

 • Glejak o wysokim stopniem złośliwości (III lub IV)
 • Nowotwory głowy i szyi
 • Rak tarczycy nierdzeniasty: u pacjentów ze zwiększonym stężeniem tyreoglobuliny w surowicy i negatywnym wynikiem badania scyntygrafii całego ciała z użyciem promieniotwórczego jodu
 • Pierwotny rak płuca
 • Rak piersi
 • Rak trzustki
 • Rak jelita grubego i odbytu
 • Rak jajnika
 • Chłoniak złośliwy
 • Czerniak złośliwy

Wskazania kardiologiczne
We wskazaniach kardiologicznych celem diagnostycznym jest zbadanie czynności mięśnia sercowego, który charakteryzuje się wychwytem glukozy, ale obniżoną perfuzją. Warunki te należy wcześniej ocenić przy użyciu odpowiednich technik obrazowania umożliwiających ocenę charakteru przepływu krwi.

 • Ocena czynności mięśnia sercowego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności lewej komory. Są to pacjenci, którzy mogą zostać zakwalifikowani do zabiegu rewaskularyzacji, gdy konwencjonalne techniki obrazowania są niewystarczające.

Wskazania neurologiczne
We wskazaniach neurologicznych celem diagnostycznym jest wykrywanie miejsc z hipometabolizmem glukozy w okresach międzynapadowych.

 • Lokalizacja ognisk padaczkowych w ocenie przedoperacyjnej pacjentów chorych na skroniową padaczkę częściową

Wskazania w chorobach zakaźnych i zapalnych
W chorobach zakaźnych i zapalnych celem diagnostycznym są tkanki lub narządy o nieprawidłowej zawartości aktywowanych leukocytów.
W chorobach zakaźnych lub zapalnych w sposób wystarczający udokumentowano następujące wskazania:

Lokalizacja nieprawidłowych ognisk wskazujących na ich etologię w przypadku gorączki nieznanego pochodzenia

Rozpoznawanie zakażenia w przypadku:

 • Podejrzenia przewlekłego zapalenia kości i (lub) przylegających narządów: zapalenie szpiku kostnego, zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie krążka międzykręgowego lub zapalenie kości również przy obecności implantów metalowych
 • Pacjenci z cukrzycą z podejrzeniem występowania stopy cukrzycowej związanej z występowaniem neuroartropatii Charcota, zapaleniem szpiku kostnego i (lub) zakażeniem tkanki miękkiej
 • Ból związany z protezą stawu biodrowego
 • Proteza naczyniowa
 • Gorączka u pacjenta z AIDS
 • Wykrywanie zakaźnych ognisk przerzutowych w przypadku bakteriemii lub zapalenia wsierdzia (patrz również punkt 4.4)

Wykrywanie przedłużonego procesu zapalnego w przypadku:

 • Sarkoidozy
 • Nieswoistej choroby zapalnej jelit
 • Zapalenia naczyń obejmującego duże pnie naczyniowe

Kontynuacja leczenia
Nieoperacyjna bąblowica pęcherzykowa, w poszukiwaniu aktywnych lokalizacji pasożyta podczas leczenia zachowawczego i po zaprzestaniu leczenia

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

V Różne (varia)
V09 Radiofarmaceutyki diagnostyczne
V09I Diagnostyka nowotworów
V09IX Inne środki radiofarmaceutyczne stosowane w diagnostyce nowotworów
V09IX04 Fludeoxyglucose (18F)

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego ÚJV Řež, a. s.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .