Fluorochol

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

222 MBq/ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Chlorek fluorocholiny (18F) przeznaczony jest do badań obrazowych z użyciem pozytonowej tomografii emisyjnej (ang. positron emission tomography, PET) u dorosłych mężczyzn.

Produkt leczniczy FLUOROCHOL jest stosowany u pacjentów poddawanych onkologicznym badaniom diagnostycznym w celu obrazowania czynności narządów lub chorób, w których diagnostycznym punktem docelowym jest zwiększony pobór choliny w określonych narządach lub tkankach.
Wystarczająco udokumentowano następujące wskazania dla przeprowadzenia obrazowania PET przy użyciu chlorku fluorocholiny (18F) (patrz również punkt 4.4):

Rak gruczołu krokowego

  • Ocena początkowego regionalnego i odległego stadium raka stercza u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, kategoria określana zgodnie z wytycznymi klinicznymi.
  • Wykrywanie miejsca wznowy raka stercza u pacjentów z nawrotem podejrzewanym na podstawie podwyższonego stężenia we krwi swoistego antygenu sterczowego (PSA) po wyleczeniu po zastosowaniu początkowego leczenia.

Informacje odnośnie ograniczeń w zakresie interpretacji dodatniego lub ujemnego wyniku skanu, patrz punkty 4.4 i 5.1.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

V Różne (varia)
V09 Radiofarmaceutyki diagnostyczne
V09I Diagnostyka nowotworów
V09IX Inne środki radiofarmaceutyczne stosowane w diagnostyce nowotworów
V09IX07 Fluoromethylcholine (18F)

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Advanced Accelerator Applications

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .