Flutiform

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
aerozol inhalacyjny, zawiesina
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
(50 mcg + 5 mcg)/dawkę inh.
(125 mcg + 5 mcg)/dawkę inh.
(250 mcg + 10 mcg)/dawkę inh.

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Połączenie ustalonych dawek flutykazonu propionianu i formoterolu fumaranu jest wskazane
w regularnym leczeniu astmy, gdy zastosowanie produktu złożonego (wziewnego korytkosteroidu oraz
długo działającego agonisty receptorów β2) jest właściwe:

  • u pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli objawów choroby za pomocą
    kortykosteroidów wziewnych oraz podawanego wziewnie, doraźnie krótko działającego β2-agonisty
    lub
  •  u pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę objawów choroby za pomocą zarówno
    kortykosteroidu wziewnego, jak i długo działającego β2-agonisty.

Produkt leczniczy Flutiform (50 mikrogramów + 5 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną jest wskazany do
stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej.

Produkt leczniczy Flutiform (125 mikrogramów + 5 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną jest wskazany dostosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej.

Produkt leczniczy Flutiform (250 mikrogramów + 10 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną jest wskazany do stosowania wyłącznie u dorosłych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Norpharma A/S

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .