Formularz zgłoszenia NDL dla specjalisty

Poniżej znajduje się formularz przeznaczony do zgłaszania niepożądanych działań leków (ndl) przez fachowych pracowników opieki zdrowotnej. W przypadku wystąpienia działania niepożądanego leku u pacjenta należy:

Formularz dla fachowych pracowników

Zobacz jeszcze:
Wskazówki dot. zgłaszania niepożądanych działań leków

Podstawą prawną do raportowania niepożądanych działań leku jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (Dz.U. Nr 43 z 19.03.2003 r.)