Forxiga

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletka powlekana
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
5 mg
10 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Forxiga,
5 mg, tabletki powlekane
10 mg, tabletki powlekane

Dapagliflozyna

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Forxiga i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Forxiga
 3. Jak przyjmować lek Forxiga
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Forxiga
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Forxiga i w jakim celu się go stosuje

Lek Forxiga zawiera substancję czynną, dapagliflozynę. Należy do grupy leków nazywanych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

 • Są to leki stosowane doustnie w cukrzycy.
 • Ich działanie polega na zmniejszeniu stężenia cukru (glukozy) we krwi.

Lek Forxiga jest stosowany w leczeniu cukrzycy zwanej cukrzycą typu 2 u pacjentów dorosłych
(w wieku 18 lat i starszych). Cukrzyca typu 2 to rodzaj cukrzycy, który zwykle występuje u starszych pacjentów. U pacjentów z cukrzycą typu 2 trzustka nie wytwarza odpowiedniej ilości insuliny lub organizm nie reaguje na wytworzoną insulinę, przez co znacznie zwiększa się stężenie cukru we krwi. Lek Forxiga powoduje, że nadmiar cukru jest wydalany z organizmu wraz z moczem.

 • Lek Forxiga jest stosowany, kiedy nie można uzyskać właściwej kontroli choroby po zastosowaniu innych leków przeciwcukrzycowych, diety i wysiłku fizycznego.
 • Lekarz może zalecić stosowanie leku Forxiga samego, jeśli pacjent nie toleruje metforminy, lub z innymi lekami przeciwcukrzycowymi. Może to być inny lek stosowany doustnie i (lub) insulina podawana we wstrzyknięciach.

Istotne jest kontynuowanie diety i wysiłku fizycznego zaleconych przez lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Forxiga

Kiedy nie stosować leku Forxiga

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dapagliflozynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem oraz podczas stosowania leku Forxiga należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca typu 1 – rodzaj cukrzycy, który zwykle występuje u młodych osób, organizm pacjenta nie produkuje insuliny.
 • jeśli u pacjenta wystąpi szybka utrata masy ciała, nudności lub wymioty, ból brzucha, silne pragnienie, szybkie i głębokie oddechy, splątanie, niezwykła senność lub zmęczenie, słodki zapach oddechu, słodki lub metaliczny posmak w ustach lub zmiana zapachu moczu lub potu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Objawy te mogą świadczyć o „cukrzycowej kwasicy ketonowej” – rzadkim, ale ciężkim, czasami zagrażającym życiu powikłaniu cukrzycy wynikającym ze zwiększonego stężenia „ciał ketonowych” w moczu lub krwi, co stwierdza się w badaniach. Ryzyko cukrzycowej kwasicy ketonowej może zwiększać się w razie długotrwałego postu, nadmiernego spożycia alkoholu, odwodnienia, nagłego zmniejszenia dawki insuliny, lub zwiększonego zapotrzebowania na insulinę z powodu poważnego zabiegu chirurgicznego lub ciężkiej choroby.
 • jeśli u pacjenta występują choroby nerek – lekarz może zalecić stosowanie innego leku.
 • jeśli u pacjenta występują choroby wątroby – lekarz może rozpocząć leczenie od mniejszej dawki.
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca w wywiadzie lub przeszedł udar.
 • jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie tętnicze (leki przeciwnadciśnieniowe) i ma niskie ciśnienie tętnicze w wywiadzie (hipotensja). Więcej informacji podano poniżej, w akapicie Inne leki i Forxiga.
 • jeśli pacjent ma bardzo duże stężenia glukozy we krwi, przez co jest odwodniony (utrata zbyt dużej ilości płynów). Możliwe objawy nadmiernej utraty płynów wymienione są na początku punktu 4, „Możliwe działania niepożądane”. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza, jeśli wystąpił którykolwiek z wymienionych objawów.
 • jeśli u pacjenta występują nudności, wymioty lub gorączka lub jeśli pacjent nie jest zdolny do jedzenia lub picia. Może to powodować odwodnienie. Lekarz może zalecić przerwanie stosowania leku Forxiga do chwili poprawy stanu pacjenta, aby zapobiec odwodnieniu.
 • jeśli u pacjenta często występują zakażenia układu moczowego.
 • jeśli pacjent ma 75 lat lub więcej. Nie należy wówczas rozpoczynać stosowania leku Forxiga.
 • jeśli pacjent przyjmuje inny lek zawierający pioglitazon, zmniejszający stężenie cukru we krwi. Nie należy wówczas rozpoczynać stosowania leku Forxiga. Więcej informacji - patrz punkt „Inne leki i Forxiga”.
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększenie liczby czerwonych krwinek, obserwowane w wynikach badań.

W przypadku wszystkich chorych na cukrzycę ważne jest regularne kontrolowanie stanu stóp oraz przestrzeganie wszelkich zaleceń dotyczących pielęgnacji stóp udzielanych przez lekarza.

Jeśli którekolwiek z ostrzeżeń dotyczy pacjenta (lub pacjent nie jest pewien), należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką przed zastosowaniem leku Forxiga.

Kontrola czynności nerek
Należy skontrolować pracę nerek przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie leczenia lekiem Forxiga.

Glukoza w moczu
Ze względu na mechanizm działania leku Forxiga, badania laboratoryjne mogą wykazać obecność cukru (glukozy) w moczu.

Dzieci i młodzież
Lek Forxiga nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ponieważ nie prowadzono badań w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Forxiga
Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
W szczególności należy powiedzieć lekarzowi:

 • jeśli pacjent stosuje leki pomagające usunąć wodę z organizmu (diuretyki). Lekarz może zalecić przerwanie stosowania leku Forxiga. Możliwe objawy nadmiernej utraty płynów wymienione są na początku punktu 4 „Możliwe działania niepożądane”.
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające stężenie cukru we krwi, takie jak insulina lub pochodna sulfonylomocznika. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawek innych leków, aby zapobiec wystąpieniu zbyt małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią, przed zastosowaniem leku Forxiga należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę, powinna przerwać stosowanie leku Forxiga, ponieważ nie zaleca się jego stosowania w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Należy skonsultować się z lekarzem, aby ustalić najlepszy sposób kontroli glikemii podczas ciąży.

Jeśli pacjentka karmi lub chciałaby karmić piersią, powinna o tym powiedzieć lekarzowi, zanim zacznie przyjmować lek Forxiga. Nie należy stosować leku Forxiga podczas karmienia piersią. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka karmiących matek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Forxiga nie ma wpływu lub wpływ ten jest nieznaczny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowanie tego leku wraz z innymi lekami, takimi jak pochodna sulfonylomocznika lub insulina, może spowodować nadmierne zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia), objawiające się drżeniem mięśni, nadmierną potliwością i zaburzeniami widzenia, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli po przyjęciu leku Forxiga pacjent czuje się oszołomiony lub ma zawroty głowy.

Lek Forxiga zawiera laktozę
Lek Forxiga zawiera laktozę (cukier zawarty w mleku). Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować lek Forxiga

Lek Forxiga należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Jaką ilość leku stosować

 • Zalecana dawka to 10 mg tabletka raz na dobę.
 • Lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenie od dawki 5 mg, jeśli u pacjenta występują choroby wątroby.
 • Lekarz przepisze dawkę właściwą dla pacjenta.

Stosowanie leku

 • Tabletkę należy połknąć w całości popijając połową szklanki wody.
 • Tabletki można zażywać w trakcie i między posiłkami.
 • Tabletkę można zażywać o każdej porze dnia. Jednak należy postarać się zażywać ją o tej samej porze każdego dnia. To pomoże pamiętać o jej zastosowaniu.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Forxiga wraz z innymi lekami, aby zmniejszyć stężenie cukru we krwi. Mogą być to leki stosowane doustnie lub insulina podawana we wstrzyknięciu. Należy pamiętać, aby stosować te leki zgodnie z zaleceniami lekarza. Pomoże to uzyskać najlepsze wyniki leczenia.

Dieta i ćwiczenia
Aby właściwie kontrolować cukrzycę, należy nadal stosować właściwą dietę i uprawiać ćwiczenia, nawet jeśli pacjent stosuje ten lek. Ważne jest, aby stosować się do zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki dotyczących diety i ćwiczeń. Szczególnie, jeśli pacjent znajduje się na diecie cukrzycowej kontrolującej masę ciała, powinien kontynuować dietę podczas stosowania leku Forxiga.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Forxiga
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Forxiga, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Forxiga
Sposób postępowania w przypadku pominięcia dawki, w zależności od czasu, który pozostał do przyjęcia następnej dawki.

 • Jeśli do zastosowania następnej dawki pozostało 12 godzin i więcej, należy zastosować lek Forxiga, jak tylko pacjent sobie o tym przypomni. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.
 • Jeśli do zastosowania następnej dawki pozostało mniej niż 12 godzin, należy pominąć zapomnianą dawkę. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Forxiga
Nie należy przerywać stosowania leku Forxiga bez porozumienia z lekarzem. Stężenie cukru we krwi może się zwiększyć po odstawieniu leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Forxiga i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych ciężkich objawów niepożądanych:

 • utrata zbyt dużej ilości płynów z organizmu (odwodnienie), co zdarza się niezbyt często.
  Objawy zbytniej utraty płynów z organizmu to:
  • suchość lub lepkość w ustach, uczucie nadmiernego pragnienia
  • uczucie senności lub zmęczenia
  • wydalanie małej ilości moczu lub niewydalanie moczu
  • przyspieszony rytm serca.
 • Zakażenia układu moczowego, co zdarza się często.
  Objawy ostrego zakażenia układu moczowego:
  • gorączka i (lub) dreszcze
  • uczucie pieczenia podczas oddawania moczu
  • ból pleców lub boku.

Niezbyt często u pacjenta może pojawić się krew w moczu, należy wówczas niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych:

 • cukrzycowa kwasica ketonowa (rzadko, może wystąpić u 1 na 1000 osób) Objawy kwasicy ketonowej (patrz także punkt 2 Ostrzeżenia i środki ostrożności):
  • zwiększone stężenie „ciał ketonowych” w moczu lub we krwi
  • szybka utrata masy ciała
  • nudności lub wymioty
  • ból brzucha
  • silne pragnienie
  • szybkie i głębokie oddechy
  • splątanie
  • nietypowa senność lub zmęczenie
  • słodki zapach oddechu, słodki lub metaliczny posmak w ustach lub zmiana zapachu moczu lub potu.

Może ona wystąpić niezależnie od stężenia glukozy we krwi. Lekarz może zdecydować o wstrzymaniu lub zaprzestaniu stosowania leku Forxiga.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek z poniższych objawów niepożądanych:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

 • małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) – podczas stosowania tego leku z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną
  Objawy małego stężenia cukru we krwi:
  • drżenia, pocenie, uczucie niepokoju, przyspieszony rytm serca
  • uczucie głodu, ból głowy, zaburzenia widzenia
  • zmiany nastroju lub uczucie splątania.

Lekarz poinformuje jak należy leczyć za małe stężenie cukru we krwi i jak postępować, jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów niepożądanych.

Inne działanie niepożądane podczas stosowania leku Forxiga:
Często (może wystąpić z częstością do 1 na 10 osób)

 • zakażenia (pleśniawki) penisa lub pochwy (np. podrażnienie, świąd, nietypowa wydzielina lub przykry zapach)
 • ból pleców
 • nadmierne wydalanie moczu lub potrzeba częstszego oddawania moczu
 • zmiany stężenia cholesterolu lub tłuszczu we krwi (stwierdzone w badaniach laboratoryjnych)
 • zmiany ilości czerwonych krwinek (stwierdzone w badaniach laboratoryjnych)
 • zawroty głowy
 • wysypka

Niezbyt często (może wystąpić z częstością do 1 na 100 osób)

 • pragnienie
 • zaparcia
 • wstawanie w nocy, aby oddać mocz
 • suchość w ustach
 • zmniejszenie masy ciała
 • zmiany w wynikach laboratoryjnych testów krwi (np. kreatynina lub mocznik)
 • zaburzenia czynności nerek

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:
Polska
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Forxiga

 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
   
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub kartoniku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
   
 • Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.
   
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Forxiga

 • Substancją czynną leku jest dapagliflozyna.
  Jedna tabletka powlekana Forxiga 5 mg zawiera dapagliflozyny propanodiol jednowodny odpowiadający 5 mg dapagliflozyny.
  Jedna tabletka powlekana Forxiga 10 mg zawiera dapagliflozyny propanodiol jednowodny odpowiadający 10 mg dapagliflozyny.
 • Inne składniki leku to
  • Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (E460i), laktoza bezwodna (patrz punkt 2 „Lek Forxiga zawiera laktozę”, krospowidon (E1202), krzemu dwutlenek (E551), magnezu stearynian (E470b).
  • Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk (E553b), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Forxiga i co zawiera opakowanie

 • Tabletki powlekane leku Forxiga 5 mg są żółte i okrągłe, o średnicy 0,7 cm. Z jednej strony są oznaczone „5”, z drugiej strony „1427”.
 • Tabletki powlekane leku Forxiga 10 mg są żółte i romboidalne, o wymiarach 1,1 x 0,8 cm. Z jednej strony są oznaczone „10”, z drugiej strony „1428”.

Leki Forxiga 5 mg i 10 mg są dostępne w blistrach z folii aluminiowej w opakowaniach zawierających 14, 28 lub 98 tabletek powlekanych w blistrze bez perforacji, z oznakowanymi dniami tygodnia i 30x1 lub 90x1 tabletek powlekanych w blistrze perforowanym, jednostkowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być w obrocie w danym kraju.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Szwecja

Wytwórca
AstraZeneca GmbH
Tinsdaler Weg 183
22880 Wedel Niemcy

AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park
Macclesfield
SK10 2NA
Wielka Brytania

Bristol-Myers Squibb Company
Contrada Fontana del Ceraso
IT-03012 Anagni (FR)
Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 245 73 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2017

Inne źródła informacji:
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa


Forxiga

dapagliflozyna

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku Forxiga. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) ocenił przeprowadzone badania w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie produktu Forxiga do obrotu, oraz zaleceń w sprawie stosowania leku.

Co to jest lek Forxiga?

Lek Forxiga to lek zawierający substancję czynną dapagliflozynę. Jest dostępny w tabletkach (5 i 10 mg).

W jakim celu stosuje się lek Forxiga?

Lek Forxiga jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u pacjentów dorosłych.

Lek Forxiga można stosować w monoterapii u pacjentów, u których sama dieta i wysiłek fizyczny nie zapewniają dostatecznej kontroli stężeń glukozy (cukru) we krwi i którzy nie tolerują metforminy (inny lek przeciwcukrzycowy).

Lek Forxiga może być również stosowany jako uzupełnienie innych leków przeciwcukrzycowych, w tym także insuliny, w przypadku gdy te leki skojarzone z dietą i wysiłkiem fizycznym nie zapewniają odpowiedniej kontroli cukrzycy.

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

Jak stosować lek Forxiga?

Zalecana dawka leku Forxiga wynosi 10 mg raz na dobę. Jeśli lek Forxiga stosuje się w skojarzeniu z insuliną lub lekami pobudzającymi wytwarzanie insuliny w organizmie, ich dawki należy zmniejszyć żeby ograniczyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii (nadmierne obniżenie poziomu cukru we krwi). Ponieważ działanie leku Forxiga zależy od czynności nerek, jego skuteczność jest zmniejszona u pacjentów z osłabieniem czynności nerek. Dlatego nie zaleca się stosowania leku Forxiga u pacjentów z umiarkowanym lub znacznym osłabieniem czynności nerek. U pacjentów ze znacznym osłabieniem czynności wątroby zalecana dawka początkowa to 5 mg.

Jak działa lek Forxiga?

Cukrzyca typu 2 to choroba, w której trzustka nie wytwarza insuliny w ilości wystarczającej do kontrolowania stężenia glukozy (cukru) we krwi lub organizm nie jest w stanie wykorzystywać insuliny w sposób skuteczny. W takiej sytuacji dochodzi do nagromadzenia we krwi glukozy w wysokich stężeniach.

Dapagliflozyna, substancja czynna leku Forxiga, hamuje aktywność znajdującego się w nerkach białka zwanego kotransporterem 2 glukozy sodowej (SGLT2). SGLT2 to białko, które umożliwia wchłaniania glukozy z moczu do krwiobiegu, jako że krew filtrowana jest w nerkach. Dzięki zahamowaniu działania SGLT2 lek Forxiga powoduje wzmożone wydalanie glukozy z moczem, a co za tym idzie, obniżenie poziomu glukozy we krwi.

Jak badano lek Forxiga?

Zanim przeprowadzono badania na ludziach, działanie leku Forxiga badano w modelach eksperymentalnych.

Sam lek Forxiga porównywano z placebo w dwóch badaniach prowadzonych z udziałem 840 pacjentów. W trzecim badaniu porównano lek Forxiga z sulfonylomocznikiem (glipizyd) u 814 pacjentów, przy czym obydwa leki przyjmowane były w skojarzeniu z metforminą. W czterech innych badaniach u 2370 pacjentów porównano z placebo lek Forxiga stosowany jako uzupełnienie metforminy, sulfonylomocznika (glimepiryd), tiazolidynedionu lub insuliny.

We wszystkich badaniach główną miarą skuteczności było stężenie we krwi substancji zwanej hemoglobiną glikozylowaną (HbA1c), która wskazuje stopień kontroli stężenia glukozy we krwi.

Jakie korzyści ze stosowania leku Forxiga zaobserwowano w badaniach?

Lek Forxiga stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi skuteczniej niż placebo obniżał poziom HbA1c. Lek Forxiga stosowany indywidualnie w dawce 10 mg powodował większe o 0,66% w porównaniu z placebo obniżenie poziomu HbA1c po 24 tygodniach leczenia. Lek Forxiga stosowany w dawce 10 mg w uzupełnieniu do innych leków przeciwcukrzycowych powodował większe o 0,54-0,68%, w porównaniu z placebo obniżenie poziomu HbA1c po 24 tygodniach leczenia.

Lek Forxiga działał równie skutecznie jak sulfonylomocznik, a obydwa leki spowodowały obniżenie poziomu HbA1c o 0,52% po 52 tygodniach.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Forxiga?

Najczęstszym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem preparatu Forxiga łącznie z sulfonylomocznikiem lub insuliną (obserwowanym u więcej niż 1 pacjenta na 10) jest hipoglikemia. Pełny wykaz wszystkich zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Forxiga znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Leku Forxiga nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (alergia) na dapagliflozynę lub którykolwiek składnik produktu.

Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Forxiga?

CHMP uznał, że wykazano skuteczność leku Forxiga stosowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi o innym mechanizmie działania w odniesieniu do obniżania stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Poza tym, u pacjentów leczonych lekiem Forxiga odnotowano korzystne zmniejszenie masy ciała i obniżenie ciśnienia krwi.

Często obserwowane działania niepożądane, takie jak zwiększenie prawdopodobieństwa rozwoju zakażenia narządów płciowych i, w mniejszym stopniu, układu moczowego, miały związek ze sposobem działania leku i uważa się je za łatwe do opanowania. Wśród pacjentów przyjmujących lek Forxiga stwierdzono niewielką, choć większą niż u osób przyjmujących placebo, liczbę przypadków raka pęcherza moczowego, piersi i prostaty. Między grupami nie odnotowano jednak żadnej różnicy, gdy uwzględniono wszystkie przypadki nowotworów, a w badaniach przedklinicznych dotyczących oceny ryzyka rozwoju nowotworów związanego z przyjmowaniem leku Forxiga takiego ryzyka nie wykazano. Komitet zalecił przeprowadzenie dodatkowych badań w celu sprawdzenia tej kwestii. CHMP uznał, że korzyści płynące ze stosowania produktu Forxiga przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Inne informacje dotyczące leku Forxiga

W dniu 12 listopada 2012 Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Forxiga do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku Forxiga znajduje się na stronie internetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Forxiga należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także częścią EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 10-2012.

Źródło:
EMEA: EMEA/H/C/002322 - EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002322/WC500136025.pdf ; Listopad 2012

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .