Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.

Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

Leki zarejestrowane przez podmiot odpowiedzialny Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.

roztwór do wstrzykiwań
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.