Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.

Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

Leki zarejestrowane przez podmiot odpowiedzialny Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.

roztwór do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.