Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.

Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

Leki zarejestrowane przez podmiot odpowiedzialny Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.