Furosemidum Polfarmex

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

40 mg

indeks_lekow_quicktab

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

FUROSEMIDUM POLFARMEX

40 mg, tabletki
(Furosemidum)

Skład leku:
Jedna tabletka zawiera 40 mg furosemidu (Furosemidum) oraz substancje pomocnicze: skrobię kukurydzianą, powidon, magnezu stearynian, laktozę jednowodną.

FUROSEMIDUM POLFARMEX, 40 mg, tabletki - w 1 opakowaniu znajduje się 30 lub 40 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:
Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek FUROSEMIDUM POLFARMEX i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek FUROSEMIDUM POLFARMEX
 3. Jak stosować lek FUROSEMIDUM POLFARMEX
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku FUROSEMIDUM POLFARMEX
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek FUROSEMIDUM POLFARMEX i w jakim celu się go stosuje

Furosemid należy do leków moczopędnych, tzw. diuretyków pędowych. Hamuje resorpcję zwrotną jonu chlorkowego w ramieniu wstępującym pętli nefronu, nasilając wydalanie sodu, potasu, wapnia, i magnezu wraz z wodą. Obniża ciśnienie krwi, początkowo poprzez zmniejszenie objętości osocza, płynów pozakomórkowych i pojemności minutowej serca, a w późniejszym okresie w wyniku zmniejszenia oporu obwodowego. Jest szczególnie skuteczny u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Wchłania się szybko, lecz niecałkowicie z przewodu pokarmowego. Biodostępność furosemidu wynosi 60 do 70% i ulega zmniejszeniu w niewydolności nerek do 43-46%. Po podaniu doustnym działanie moczopędne występuje w pierwszej godzinie i utrzymuje się przez 6 do 8 godzin.

Lek FUROSEMIDUM POLFARMEX wskazany jest do stosowania w:

 • obrzękach, będących objawem chorób układu krążenia (zastoinowa niewydolność serca), wątroby i nerek (w tym marskość wątroby i zespół nerczycowy),
 • nadciśnieniu tętniczym, w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie.

2. Zanim zastosuje się lek FUROSEMIDUM POLFARMEX

Nie należy stosować leku FUROSEMIDUM POLFARMEX jeśli występują:

 • nadwrażliwość na furosemid, sulfonamidy lub substancje pomocnicze preparatu,
 • bezmocz (anuria),
 • niedrożność dróg moczowych,
 • stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa,
 • niedobory elektrolitów,
 • okres ciąży i karmienia piersią.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek FUROSEMIDUM POLFARMEX:
W trakcie stosowania leku zalecana jest okresowa kontrola ciśnienia krwi, kontrola stężenia potasu we krwi (zwłaszcza u pacjentów przyjmujących jednocześnie glikozydy nasercowe, kortykosteroidy oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby), kontrola poziomu cukru we krwi (u pacjentów z cukrzycą).
W przypadku wystąpienia objawów zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (suchość w ustach, pragnienie, osłabienie, senność, skąpomocz, nudności i wymioty) należy zasięgnąć porady lekarza.
Furosemid może powodować przemijające lub nieodwracalne uszkodzenia słuchu, zwłaszcza w przypadku współistniejącej ciężkiej niewydolności nerek, stosowania bardzo dużych dawek oraz w przypadku jednoczesnego stosowania z antybiotykami aminoglikozydowymi lub kwasem etakrynowym. Furosemid nasila nefrotoksyczne działanie (zaburzenie czynności nerek) cefalosporyn.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego i zaburzeniami oddawania moczu. Furosemid nasila działanie innych leków obniżających ciśnienie krwi. Zalecane jest zmniejszenie dawki stosowanych jednocześnie leków obniżających ciśnienie krwi oraz glikozydów naparstnicy. W przypadku leczenia skojarzonego z glikozydami naparstnicy oraz u pacjentów z marskością wątroby może być konieczne podawanie preparatów potasu lub niewielkich dawek leków moczopędnych oszczędzających potas.
U pacjentów leczonych furosemidem należy rozpocząć stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) od małej dawki lub przejściowo odstawić lek moczopędny na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem stosowania inhibitora ACE. Stosowanie leków z tej grupy u pacjentów leczonych furosemidem, należy rozpoczynać szczególnie ostrożnie i zmniejszyć dawkę lub odstawić furosemid przed zastosowaniem inhibitora ACE.
Furosemid nie jest wskazany u pacjentów z cukrzycą, ponieważ zmniejsza działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych, z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Nie zaleca się stosowania furosemidu z preparatami litu, a w przypadku jednoczesnego stosowania należy rozważyć konieczność zmniejszenia dawki preparatów litu.
Furosemid podobnie jak inne sulfonamidy, może powodować przemijające zwiększanie stężenia kreatyniny, zwiększenie stężenia kwasu moczowego i w rzadkich przypadkach nasilenie dny moczanowej.
Furosemid zwiększa wrażliwość skóry na światło słoneczne. W przypadku wysypki, uczulenia na światło, gorączki lub śródmiąższowego zapalenia nerek, zapalenia naczyń lek należy odstawić.
Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek przeciwwskazany w okresie ciąży.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
W trakcie stosowania leku mogą wystąpić objawy upośledzające sprawność psychofizyczną (zawroty głowy, omdlenia, zasłabnięcia). Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zasięgnąć porady lekarza dotyczącej możliwości kierowania pojazdami mechanicznymi.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku FUROSEMIDUM POLFARMEX:
Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.
Leki obniżające ciśnienie krwi, alkohol, inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), fenotiazyny, leki β-adrenolityczne zwiększają efekt hipotensyjny (obniżający ciśnienie) furosemidu.
Furosemid osłabia działanie leków przeciwcukrzycowych (insuliny, pochodnych sulfonylomocznika), zmniejsza wydalanie litu, nasilając ryzyko toksycznego działania. Nasila działanie ototoksyczne (zaburzenia słuchu) i nefrotoksyczne antybiotyków aminoglikozydowych (zwłaszcza kanamycyny, neomycyny, wankomycyny) oraz nefrotoksyczne działanie cefalosporyn (zwłaszcza cefaleksyny). Zwiększa siłę działania salicylanów, sukcynylocholiny, osłabia działanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe. Indometacyna osłabia działanie furosemidu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą osłabić działanie furosemidu i zwiększyć ryzyko uszkodzenia nerek, zwłaszcza w przypadku współistnienia niewydolności nerek.
Stosowanie furosemidu z acetazolamidem, amfoterycyną, kortykosteroidami i teofiliną zwiększają ryzyko wystąpienia hipokalemii. Hipokalemia w wyniku stosowania furosemidu może nasilać działanie i toksyczność digoksyny, dispyramidu, flekainidu, chinidyny oraz ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca podczas stosowania z pimozydem i terfenadyną.

3. Jak stosować lek FUROSEMDUM POLFARMEX

Dawkowanie należy ustalić indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta.
Doustnie:
obrzęki - początkowo 40 mg rano, a następnie 20 mg rano lub 40 mg co drugi dzień lub rzadziej; może być jednak konieczna dawka codzienna 80 mg lub większa, zwłaszcza w oligurii.
nadciśnienie tętnicze - początkowa dawka wynosi 40 mg dwa raz na dobę, następnie dawkę należy dostosować zależnie od reakcji pacjenta na lek. U pacjentów, u których nie uzyskuje się dostatecznego obniżenia ciśnienia można zastosować dodatkowy lek hipotensyjny. Dawkę drugiego leku należy zmniejszyć co najmniej o 50% w celu zapobieżenia nagłemu spadkowi ciśnienia.
W czasie leczenia należy kontrolować ciśnienie krwi.

W przypadku pominięcia dawki leku FUROSEMIDUM POLFARMEX:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku FUROSEMIDUM POLFARMEX niż zalecana:
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Objawy przedawkowania furosemidu obejmują: odwodnienie, niedociśnienie, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, zasadowica hipochloremiczna.
Leczenie przedawkowania jest objawowe i obejmuje uzupełnienia niedoborów wodno-elektrolitowych oraz kontrolowanie stanu pacjenta (poziom elektrolitów we krwi, poziom dwutlenku węgla, pomiar ciśnienia tętniczego). Hemodializa nie usuwa leku z krwi.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, FUROSEMIDUM POLFARMEX może powodować działania niepożądane.
Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej (hipowolemia ze spadkiem ciśnienia tętniczego, hiponatremia, hipokaliemia, zwiększona utrata wapnia z moczem, zasadownica hipochloremiczna), rzadko - nudności, zaburzenia żołądkowe, zwiększenie poziomu kwasu moczowego i nasilenie dny, przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny, glukozy i cholesterolu we krwi, bóle głowy, zawroty głowy, niedociśnienie. Sporadycznie wysypka, nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, zapalenie trzustki. Furosemid może powodować przemijające lub nieodwracalne zaburzenia słuchu. Długotrwałe stosowanie furosemidu może powodować hipomagnezję, bardzo rzadko tężyczkę.

5. Przechowywanie leku FUROSEMIDUM POLFARMEX

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
tel. 0-24 357 44 44

Data opracowania ulotki: 03.12.2008

Wskazania do stosowania

 • obrzęki, będące objawem chorób układu krążenia (zastoinowa niewydolność serca), wątroby i nerek (w tym marskość wątroby i zespół nerczycowy),
 • nadciśnienie tętnicze, w monoterapii lub skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

C Układ sercowo-naczyniowy
C03 Leki moczopędne
C03C Diuretyki o prawie liniowej zależności dawka-efekt
C03CA Sulfamidy
C03CA01 Furosemide

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Wpływ na doping
Środek uznany za dopingowy
Smiley face
Lek fotouczulający
Jednym z niepożądanych działań leku jakie mogą wystąpić jest nadwrażliwość na światło
Smiley face
Wpływ na wyniki badań

Podczas leczenia furosemidem konieczna jest częsta kontrola stężeń elektrolitów w surowicy (szczególnie potasu), kreatyniny, mocznika oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej.

Po zastosowaniu furosemidu może zwiększyć się stężenie mocznika w surowicy krwi co jest związane z nadmiernym odwodnieniem.

U pacjentów z cukrzycą stosujących furosemid, należy okresowo oznaczać stężenie glukozy we krwi i w moczu.

Wskazana jest kontrola stężenia wapnia i magnezu w surowicy krwi, ponieważ furosemid zmniejsza ich stężenie.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Frusemide; Furosemid; Furosemida; Furosémide; Furosemidi; Furosemidum; Furoszemid; Furozemidas; LB-502

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Polfarmex S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .