Gadopentetate Dimeglumine Sanochemia

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
469 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Gadopentetonian dimegluminy jest środkiem kontrastowym stosowanym podczas rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging - MRI) czaszki i kręgosłupa. Gadopentetonian dimegluminy wskazany jest również do stosowania podczas rezonansu magnetycznego całego ciała, w tym obszaru głowy i szyi, obszaru klatki piersiowej w tym serca i piersi u kobiet, brzucha w tym trzustki i wątroby, przestrzeni pozaotrzewnowej w tym nerek, miednicy w tym pęcherza, prostaty, macicy i przydatków oraz układu mięśniowo-szkieletowego przez podanie dożylne.
Gadopentetonian dimegluminy ułatwia wizualizację zmian i struktur patologicznych i pomaga w rozróżnieniu tkanek zdrowych od patologicznych.
Gadopentetonian dimegluminy może być również stosowany w angiografii MR (wyłączając tętnice wieńcowe), do oceny zwężeń, niedrożności i naczyń obocznych.
Określenie ostrego zaburzenia tkanki mięśnia sercowego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

V Różne (varia)
V08 Środki cieniujące
V08C Środki cieniujące stosowane przy MRI
V08CA Środki cieniujące paramagnetyczne
V08CA01 Gadopentetic acid

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Sanochemia Pharmazeutika AG

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .