Glikuron

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

60 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Glikuron, 60 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Gliclazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Glikuron i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Glikuron
 3. Jak przyjmować lek Glikuron
 4. Możliwe działania niepożądane.
 5. Jak przechowywać lek Glikuron
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Glikuron i w jakim celu się go stosuje

Glikuron jest lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi. Należy do doustnych leków przeciwcukrzycowych, pochodnych sulfonylomocznika. Jedna tabletka zawiera 60 mg substancji aktywnej o nazwie gliklazyd.

Glikuron jest stosowany w leczeniu cukrzycy u dorosłych (cukrzyca typu II), jeśli przestrzeganie diety, ćwiczenia fizyczne i zmniejszenie masy ciała nie wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia cukru we krwi.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Glikuron

Kiedy nie przyjmować leku Glikuron

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na gliklazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli pacjent ma uczulenie na inny lek z tej samej grupy (pochodne sulfonylomocznika) lub podobne leki (sulfonamidy o działaniu hipoglikemizującym).
 • Jeśli pacjent choruje na cukrzycę insulinozależną (typu I).
 • Jeśli u pacjenta występują ciała ketonowe i cukier w moczu (może to oznaczać kwasicę ketonową) bądź stan przedśpiączkowy lub śpiączka cukrzycowa.
 • Jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę nerek lub wątroby.
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciw zakażeniom grzybiczym (na przykład mikonazol, patrz punkt „Glikuron a inne leki”).
 • U kobiet karmiących piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”)

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Glikuron należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek mogą przyjmować tylko pacjenci, którzy regularnie spożywają posiłki. Jeśli pacjent spożywa posiłki o różnych porach, może wystąpić zbyt niskie stężenie cukru we krwi określane jako „hipoglikemia”.

Podczas leczenia gliklazydem należy regularne badać stężenie cukru we krwi lub w moczu oraz, jeśli jest taka potrzeba, również stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c).

Przez kilka pierwszych tygodni leczenia może występować szczególnie duże ryzyko zmniejszenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemii). Dlatego w tym okresie konieczna jest ścisła kontrola.

Zbyt niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) może występować w następujących sytuacjach:

 • Pomijanie lub nieregularne spożywanie posiłków
 • Post (powstrzymywanie się od posiłków)
 • Niedożywienie
 • Zmiana diety
 • Większa aktywność fizyczna i zbyt mała ilość spożywanych cukrów
 • Picie alkoholu (szczególnie bez posiłków)
 • Stosowanie innych leków lub naturalnych substancji leczniczych
 • Zażycie zbyt dużej dawki gliklazydu
 • Niektóre zaburzenia hormonalne, na przykład nieprawidłowa czynność tarczycy, przysadki mózgowej lub kory nadnerczy
 • Ciężkie zaburzenie czynności nerek lub wątroby

Objawy niedostatecznego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii):

 • Ból głowy
 • Silny głód
 • Nudności i wymioty
 • Zmęczenie
 • Zaburzenia snu
 • Niepokój lub agresja
 • Trudności w koncentracji, pogorszenie uwagi i wydłużenie czasu reakcji
 • Depresja lub dezorientacja
 • Zaburzenia mówienia lub widzenia
 • Drżenie
 • Zaburzenia czucia
 • Zawroty głowy
 • Uczucie bezradności.

Mogą również wystąpić następujące objawy i dolegliwości: pocenie, wilgotna, lepka skóra, lęk, nieregularne lub przyspieszone bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, nagły silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do okolicznych obszarów (dusznica bolesna).

Jeśli stężenie cukru we krwi będzie jeszcze niższe, może wystąpić silna dezorientacja (delirium), drgawki, utrata kontroli zachowania, spłycenie oddechu, spowolnienie tętna i utrata przytomności.

W większości przypadków objawy zbyt małego stężenia cukru bardzo szybko ustąpią po spożyciu słodkiego pokarmu, na przykład tabletek glukozy, kostek cukru, słodkiego soku lub słodzonej herbaty. Dlatego zawsze należy nosić ze sobą coś słodkiego (na przykład tabletki glukozy, kostki cukru). Należy pamiętać, że sztuczne słodziki nie są skuteczne. Jeśli po spożyciu cukru objawy nie ustępują lub nawracają, należy się skontaktować z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

Objawy zbyt niskiego stężenia cukru we krwi mogą nie występować, mogą być łagodniejsze lub przebiegać bardzo powoli. Niekiedy pacjenci mogą nie wiedzieć, że mają zbyt niskie stężenie cukru we krwi. Taka sytuacja może wystąpić na przykład u pacjentów w podeszłym wieku, stosujących niektóre leki (na przykład beta-blokery i leki działające na ośrodkowy układ nerwowy). W pewnych sytuacjach obciążających organizm (na przykład urazy, operacje chirurgiczne, gorączka, itd.) lekarz może tymczasowo wprowadzić leczenie insuliną.

Objawy zbyt wysokiego stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) mogą wystąpić, jeśli leczenie gliklazydem nie wywołało jeszcze dostatecznego zmniejszenia stężenia cukru we krwi, jeśli pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarskich lub jeśli występuje określone obciążenie organizmu. Pacjent może odczuwać wówczas zmęczenie, wzmożone pragnienie i suchość w jamie ustnej. Może również często oddawać mocz. Skóra może być sucha i swędząca, mogą także występować zakażenia skóry. Jeśli wystąpią te objawy, pacjent musi skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta lub kogoś z jego rodziny stwierdzono wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy o tym powiedzieć lekarzowi przed zastosowaniem leku Glikuron. W takim przypadku leczenie może powodować zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczną).

Dzieci
Lek Glikuron 60 mg tabletki nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na brak danych.

Glikuron a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Poniższe leki mogą wzmacniać działanie gliklazydu i powodować objawy zbyt niskiego stężenia cukru we krwi:

 • Inne leki stosowane u pacjentów ze zbyt wysokim stężeniem cukru we krwi (doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulina)
 • Antybiotyki (na przykład sulfonamidy)
 • Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym lub niewydolności serca (beta-blokery, inhibitory ACE, na przykład kaptopryl lub enalapryl)
 • Leki stosowane w zakażeniach grzybiczych (mikonazol, flukonazol)
 • Leki stosowane w przypadku wrzodów żołądka lub dwunastnicy (antagoniści receptorów H2)
 • Leki stosowane w depresji (inhibitory monoaminooksydazy)
 • Leki przeciwbólowe lub przeciwreumatyczne (fenylobutazon, ibuprofen)
 • Leki zawierające alkohol.

Poniższe leki mogą osłabiać działanie gliklazydu i zwiększać stężenie cukru we krwi:

 • Leki stosowane w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego (chlorpromazyna)
 • Leki łagodzące stany zapalne (glikokortykosteroidy)
 • Leki stosowane w astmie lub podczas porodu (salbutamol, rytodryna i terbutalina podawane dożylnie)
 • Leki stosowane w chorobach piersi, obfitych krwawieniach miesiączkowych i endometriozie (danazol).

Lek Glikuron może nasilać działanie leków hamujących krzepnięcie krwi (na przykład warfaryny).

Przed rozpoczęciem przyjmowania innych leków należy porozmawiać z lekarzem. Jeśli pacjent zostanie przyjęty do szpitala, powinien powiedzieć personelowi medycznemu, że zażywa lek Glikuron.

Glikuron z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Glikuron można stosować z jedzeniem i piciem. Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia gliklazydem ponieważ może to znacznie utrudniać kontrolę cukrzycy.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Glikuron w ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Glikuron podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Zbyt niskie (hipoglikemia) lub zbyt wysokie (hiperglikemia) stężenie cukru we krwi może pogarszać zdolność koncentracji, wydłużać czas reakcji i powodować zaburzenia widzenia. Należy pamiętać, że może to być niebezpieczne dla pacjenta lub innych osób, na przykład podczas prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn.

Należy zapytać lekarza, czy pacjent może prowadzić pojazdy, jeśli:

 • Często występuje zbyt niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia),
 • Objawy ostrzegawcze zbyt niskiego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) są niewielkie lub w ogóle nie występują.

3. Jak przyjmować lek Glikuron

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustali dawkę leku w zależności od stężenia cukru we krwi i ewentualnie również w moczu. Jeśli zmienią się okoliczności zażywania leku (na przykład zmniejszy się masa ciała, nastąpi zmiana stylu życia lub poziomu stresu), albo poprawi się kontrola stężenia cukru we krwi, lekarz może zmienić dawkę gliklazydu.

Osoby dorosłe:
Zazwyczaj stosuje się nie mniej niż połowę tabletki i nie więcej niż dwie tabletki na dobę (od 30 do 120 mg). Dawka zależy od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Tabletki należy połykać w całości i popić szklanką wody. Zażywać podczas śniadania, najlepiej o tej samej porze każdego dnia. Po przyjęciu tabletki (tabletek) należy zawsze zjeść posiłek.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Glikuron
W razie przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania są objawami niskiego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii), które opisano w punkcie 2. Jeśli wystąpią objawy zbyt niskiego stężenia cukru we krwi, pacjent powinien natychmiast zjeść coś słodkiego lub wypić słodki napój, a potem zjeść dużą przekąskę lub posiłek. Należy zrobić to samo, jeśli ktoś inny, na przykład dziecko, nieumyślnie zażyje produkt.

Należy pamiętać, że hipoglikemia może się utrzymywać przez dłuższy czas. Jeśli wystąpią objawy silnej hipoglikemii, z towarzyszącą zmianą zachowania lub utratą przytomności, konieczne jest natychmiastowe przyjęcie pacjenta do szpitala i leczenie. Osobie nieprzytomnej nie wolno podawać niczego do jedzenia i picia. Należy wówczas natychmiast wezwać pomoc medyczną. Pacjent powinien powiedzieć znajomej osobie o swojej chorobie, by w razie potrzeby mogła ona wezwać pomoc medyczną.

Pominięcie przyjęcia leku Glikuron
Lek należy przyjmować codziennie o stałych porach. To ważne, ponieważ lek działa najlepiej jeśli jest regularnie stosowany. Jednak jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Glikuron 60 mg, kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Glikuron
Leczenie cukrzycy zazwyczaj jest konieczne przez całe życie. Jeśli pacjent planuje przerwanie stosowania leku, należy wcześniej porozmawiać o tym z lekarzem. Przerwanie leczenia może spowodować zbyt wysokie stężenie cukru we krwi (hiperglikemię).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Hipoglikemia jest poważnym i częstym działaniem niepożądanym. Jeśli wystąpi, należy natychmiast wypić słodki napój lub zjeść słodki posiłek. Objawy i dolegliwości opisano w punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Jeśli objawy hipoglikemii są poważne lub utrzymują się po przyjęciu słodkiego napoju lub posiłku, należy przerwać stosowanie leku Glikuron i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Bez leczenia objawy mogą się pogarszać. Może wystąpić senność, utrata przytomności lub nawet śpiączka.

Zgłaszano również inne działania niepożądane. Poniżej uszeregowano działania niepożądane według częstości występowania:

Często (u 1 na 10 osób lub rzadziej)

 • Hipoglikemia (patrz wyżej)

Niezbyt często (u 1 na 100 osób lub rzadziej)

 • Ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka i zaparcia

Rzadko (u 1 na 1 000 osób lub rzadziej)

 • Wysypka, swędzenie skóry, pokrzywka, pęcherze na skórze
 • Zmiany we krwi, na przykład zmniejszenie liczby niektórych komórek krwi, które może powodować bladość skóry, wydłużenie czasu krwawienia, siniaki, ból gardła i gorączkę
 • Zmiany w wątrobie, które mogą powodować zażółcenie skóry i oczu; te objawy zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia
 • Może wystąpić zaburzenie widzenia przez krótki czas (zwłaszcza na początku leczenia) z powodu zmian stężenia cukru we krwi

W przypadku leków należących do tej samej grupy chemicznej (pochodne sulfonylomocznika) opisywano następujące działania niepożądane:

 • Poważne zmiany liczby komórek krwi (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i białych)
 • Zaburzenia krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna, zbyt niski poziom wszystkich komórek krwi)
 • Reakcja alergiczna w ścianach naczyń krwionośnych (alergiczne zapalenie naczyń)
 • Zbyt niskie stężenie sodu we krwi (hiponatremia)
 • Opisywano nieprawidłowe zmiany aktywności enzymów wątrobowych, a nawet zagrażającą życiu niewydolność wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Glikuron

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Glikuron
Substancją czynną leku jest gliklazyd. Każda tabletka zawiera 60 mg gliklazydu.
Pozostałe składniki to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, powidon K30, hypromeloza K100, hypromeloza K4M i magnezu stearynian.

Jak wygląda Glikuron i co zawiera opakowanie

 • Glikuron 60 mg to białe lub prawie białe, owalne, niepowlekane, podzielne tabletki z linią podziału po obu stronach i napisem „60” wytłoczonym po jednej stronie linii na jednej stronie tabletki. Wielkość tabletki: około 13,5 mm x 6,5 mm.

  Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Dostępne są opakowania blistrowe zawierające po 10, 28, 30, 60, 90 lub 120 tabletek.
* Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo
Finlandia

Wytwórca/Importer
Lupin (Europe) Ltd.
Suite 1, Victoria Court
Bexton Road
Knutsford
Cheshire, WA16 0PF
Wielka Brytania

Orion Oyj / Orion Corporation / Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia Gliclazida Lupin
Belgia Gliclazide Lupin 60 mg, comprimé à libération prolongée
Bułgaria Gliclazide Lupin 60 mg, Таблетка с удължено освобождаване
Łotwa Gliclazide Lupin 60 mg ilgstošās darbības tabletes
Litwa Gliklazidas Ingen Pharma 60 mg prolonged-release tablets
Polska Glikuron
Słowenia Gliklazida Lupin 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
Słowacja Gliklazid Lupin 60 mg tableta s predľženým uvoľňovaním
Rumunia Gliclazidă Lupin 60 mg comprimate cu eliberare prelungită
Węgry Gliklazid Lupin 60 mg retard tabletta

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2017

Wskazania do stosowania:

Cukrzyca insulinoniezależna (typu 2) u dorosłych, u których nie uzyskano kontroli glikemii mimo leczenia dietetycznego, aktywności fizycznej i zmniejszenia masy ciała.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

A PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A10 Leki stosowane w cukrzycy
A10B Doustne leki hipoglikemizujące
A10BB Pochodne sulfonylomocznika
A10BB09 Gliclazide

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Interakcje z alkoholem

Alkohol nasila działanie hipoglikemizujące leku (przez blokowanie reakcji kompensacyjnych), co może prowadzić do wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej. Należy unikać spożywania alkoholu lub leków zawierających alkohol

Smiley face
Prowadzenia pojazdow 2
Piktogram z nr 2- Bądź bardzo ostrożny. Nie prowadź samochodu bez zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty. Szkodliwe efekty farmakodynamiczne po zastosowaniu leku i dotyczące prowadzenia samochodu przeważają nad wrażliwością indywidualną na lek. Należy sprawdzić indywidualnie, przypadek po przypadku, czy zażywanie leku nie jest przeciwwskazane przy prowadzeniu samochodu. W większości przypadków tego typu leki są dostępne na receptę i lekarz będzie mógł ocenić stan pacjenta i/lub jego reakcję na lek. Rzadziej dotyczy to leków wydawanych bez recepty i wówczas należy zasięgnąć porady farmaceuty. Zażywanie leków grupy 2 może w niektórych przypadkach osłabić zdolności prowadzenia pojazdów, i wymaga zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty.
Smiley face
Interakcje z dziurawcem
Łączne stosowanie może obniżyć skuteczność terapeutyczną leku.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Gliclazida; Gliclazidum; Gliklatsidi; Gliklazid; Gliklazidas; Glyclazide

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Orion Corporation

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .