Gyno-Pevaryl 50

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krem dopochwowy
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

10 mg/g

indeks_lekow_quicktab

Gyno-Pevaryl 50

(Econazoli nitras)
krem dopochwowy, 10 mg/g

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy
 3. Jak stosować lek Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GYNO-PEVARYL 50, KREM DOPOCHWOWY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ekonazol ma szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego. Wykazuje działanie na: dermatofity, drożdże i pleśnie. Wykazuje również skuteczność kliniczną na bakterie Gram dodatnie.
Ekonazol uszkadza błony komórkowe grzybów, dzięki czemu dochodzi do zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych grzybów oraz uszkodzenia wewnątrzkomórkowych błon cytoplazmatycznych.
Lek stosowany jest u kobiet w grzybicach sromu i pochwy.
U mężczyzn lek stosuje się w grzybiczym zapaleniu żołędzi prącia.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK GYNO-PEVARYL 50, KREM DOPOCHWOWY

Kiedy nie stosować leku Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy

 • jeśli równocześnie stosowane są prezerwatywy lateksowe lub krążki maciczne. Zmniejszeniu ulega skuteczność środków antykoncepcyjnych wykonanych z gumy. Dlatego też nie zaleca się jednoczesnego stosowania preparatu Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy z krążkiem macicznym lub prezerwatywą lateksową.

Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia nasilonych objawów podrażnienia lub uczulenia.

U pacjentów z nadwrażliwością na pochodne imidazolowe obserwowano także uczulenie na azotan ekonazolu.

Preparatu Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy nie wolno stosować do oczu lub doustnie.

Stosowanie leku Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Skuteczność plemnikobójczych środków antykoncepcyjnych może ulegać znacznemu osłabieniu pod wpływem stosowanych miejscowo leków dopochwowych.
Preparatu Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy nie należy łączyć z innym, stosowanym miejscowo zewnętrznie lub wewnętrznie (dopochwowo) leczeniem grzybicy narządów płciowych.

Stosowanie leku Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy u dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci, gdyż nie określono bezpieczeństwa i skuteczności działania u pacjentów w tej grupie wiekowej.

Stosowanie leku Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy u pacjentów w podeszłym wieku
Dane dotyczące stosowania leku u osób w wieku powyżej 65 lat są niewystarczające.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy wchłania się z pochwy, dlatego też leku nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży, chyba, że lekarz uzna, iż ma to istotne znaczenie dla zdrowia pacjentki.
Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy może być stosowany w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, w przypadku, gdy potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Stosując lek Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy u kobiet karmiących piersią, należy zachować ostrożność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie stwierdzono wpływu leku ma prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy
Stosowanie innych leków

Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna czy acenokumarol. Konieczne może być kontrolowanie efektu przeciwzakrzepowego.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GYNO-PEVARYL 50, KREM DOPOCHWOWY

Lek Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:

Kobiety
Jedną, pełną (5 ml) zawartość aplikatora, wprowadzać dopochwowo, raz na dobę przed snem, przez co najmniej 14 kolejnych dni. Leczenie należy kontynuować także, gdy dolegliwości (świąd, upławy) ustąpią przed upływem 14 dni.

Mężczyźni
Umyć i osuszyć prącie a następnie nałożyć krem na żołądź i napletek raz na dobę, przez 14 kolejnych dni.

Dzieci od 2 do 16 lat.
Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności działania leku u dzieci.

Pacjenci w wieku podeszłym
Dane dotyczące stosowania preparatu u osób w wieku powyżej 65 lat są niewystarczające.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy:
Dotychczas nie opisywano przypadków przedawkowania azotanu ekonazolu. W razie przypadkowego, doustnego przyjęcia preparatu Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy, mogą wystąpić nudności, wymioty i biegunka. Gdy to konieczne, należy zastosować leczenie objawowe.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W rzadkich przypadkach opisywano wysypkę, kłucie, zaczerwienienie, świąd i uczucie pieczenia w miejscu podania leku. W pojedynczych przypadkach obserwowano także uogólnione reakcje uczuleniowe, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywkę.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GYNO-PEVARYL 50, KREM DOPOCHWOWY

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Bez specjalnych wymagań.

Nie stosować leku Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy

 • Substancją czynną leku jest: azotan ekonazolu
  1 g kremu zawiera 10 mg azotanu ekonazolu.
 • Inne składniki leku to: butylohydroksyanizol (E320), kwas benzoesowy (E210), parafina ciekła, makrogologlicerydów oleiniany, makrogolo 6 i makrogolo 32 glikolustearynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Gyno-Pevaryl 50, krem dopochwowy i co zawiera opakowanie

78g kremu; tuba aluminiowa oraz papierowe aplikatory dozujące w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Wytwórca u którego zwalniana jest seria produktu końcowego
Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Cilag AG
Hochstrasse 201
CH-8207 Schaffhausen
Szwajcaria

Data zatwierdzenia ulotki: 27.06.2008r.

Wskazania do stosowania:

Gyno Pevaryl 50, krem dopochwowy, stosuje się u kobiet w zakażeniach grzybiczych sromu i pochwy oraz u mężczyzn w grzybiczym zapaleniu żołędzi prącia.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

G Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
G01 Ginekologiczne leki przeciwzakaźne i antyseptyczne
G01A Leki przeciwzakaźne i antyseptyczne (bez połączeń z kortykosteroidami)
G01AF Pochodne imidazolu
G01AF05 Econazole

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Econazol; Éconazole; Econazolum; Ekonatsoli; Ekonazol; Ekonazolas

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Janssen-Cilag International N.V.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .