Hiconcil combi

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
500 mg + 125 mg
875 mg + 125 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hiconcil combi, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
Hiconcil combi, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Hiconcil combi i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hiconcil combi
 3. Jak stosować lek Hiconcil combi
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Hiconcil combi
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hiconcil combi i w jakim celu się go stosuje

Hiconcil combi jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia.
Hiconcil combi zawiera dwa różne składniki: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy leków zwanych “penicylinami”, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnienie). Drugi działający składnik (kwas klawulanowy) przeciwdziała temu unieczynnieniu.

Hiconcil combi jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

 • zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych
 • zakażenia dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne
 • zakażenia kości i stawów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hiconcil combi

Kiedy nie stosować leku Hiconcil combi:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Hiconcil combi (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny antybiotyk. Mogą one obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub szyi.
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.
Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Hiconcil combi. W razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Hiconcil combi należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Hiconcil combi należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • choruje na mononukleozę zakaźną
 • jest leczony w związku z chorobą wątroby lub nerek
 • nieregularnie oddaje mocz.

W razie wątpliwości czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Hiconcil combi.

W niektórych przypadkach lekarz może badać jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie. W zależności od wyników pacjent może otrzymać Hiconcil combi w innej dawce lub inny lek.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę
Stosowanie leku Hiconcil combi może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego. Należy zwracać uwagę, czy w czasie stosowania leku Hiconcil combi u pacjenta nie występują określone objawy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wszelkich problemów. Patrz ‘Dolegliwości na które należy zwrócić uwagęw punkcie 4.

Badania krwi i moczu
Jeśli pacjent ma mieć wykonywane badania krwi (takie jak badanie krwinek czerwonych lub badania czynności wątroby) lub badania moczu (na glukozę), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że pacjent przyjmuje lek Hiconcil combi. Hiconcil combi może bowiem wpływać na wyniki tego typu badań.

Lek Hiconcil combi a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli jednocześnie z lekiem Hiconcil combi pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji alergicznych.

Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz prowadzący może zdecydować o modyfikacji dawki leku Hiconcil combi.

Jeśli równocześnie z lekiem Hiconcil combi pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Hiconcil combi może wpływać na działanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworów lub chorób reumatycznych).

Hiconcil combi może wpływać na działanie mykofenolanu mofetylu (lek stosowany w zapobieganiu odrzucania przeszczepów).

Hiconcil combi z jedzeniem i piciem
Lek Hiconcil combi należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem. Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Hiconcil combi może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów.
Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

3. Jak stosować lek Hiconcil combi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej
500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
Zwykle stosowana dawka to:

 • 1 tabletka trzy razy na dobę.

875 mg + 125 mg, tabletki powlekane

 • Zwykle stosowana dawka - 1 tabletka dwa razy na dobę.
 • Większa dawka – 1 tabletka trzy razy na dobę.

Stosowanie u dzieci
Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg
Dzieci w wieku 6 lat lub młodsze należy raczej leczyć lekiem zawierającym amoksycylinę + kwas klawulanowy w postaci zawiesiny doustnej.

500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
Należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Hiconcil combi w tabletkach u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg. Tabletki nie są przeznaczone dla dzieci o wadze poniżej 25 kg.

875 mg + 125 mg, tabletki powlekane
Należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Hiconcil combi w tabletkach u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg. Tabletki nie są przeznaczone dla dzieci o wadze poniżej 25 kg.

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

 • Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmieniona. Lekarz może dobrać inną dawkę leku lub inny lek.
 • Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, częściej może mieć wykonywane badania krwi w celu sprawdzenia jak funkcjonuje wątroba.

Jak zażywać lek Hiconcil combi

 • Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.
 • Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy pomiędzy dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.
 • Nie należy przyjmować leku Hiconcil combi dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal nie czuje się dobrze, powinien ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hiconcil combi
Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę leku Hiconcil combi niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy mieć ze sobą tekturowe opakowanie lub butelkę po leku, aby je pokazać lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Hiconcil combi
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hiconcil combi
Należy kontynuować przyjmowanie leku Hiconcil combi do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę
Reakcje nadwrażliwości:

 • wysypka skórna
 • zapalenie naczyń krwionośnych (vasculitis), które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów
 • gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie
 • obrzęk, czasami obejmujący twarz lub okolice jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu
 • omdlenie.
Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Hiconcil combi.

Zapalenie jelita grubego
Zapalenie jelita grubego, wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu zyskania porady.

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • biegunka (u dorosłych).

Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • pleśniawki (kandydoza – zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry)
 • nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek.

→ Jeśli wystąpią, należy przyjmować lek Hiconcil combi przed jedzeniem

 • wymioty
 • biegunka (u dzieci).

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • wysypka na skórze, świąd
 • wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka)
 • niestrawność
 • zawroty głowy
 • ból głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

 • zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie.

Rzadkie objawy niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

 • wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi – rumień wielopostaciowy)
 • → Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien pilnie skontaktować się z lekarzem.

Rzadkie działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi

 • mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi
 • mała liczba białych komórek krwi.

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 • Reakcje nadwrażliwości (patrz wyżej)
 • Zapalenie jelita grubego (patrz wyżej)
 • Zapalenie błon ochronnych otaczających mózg (aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych)
 • Ciężkie reakcje skórne:
  • rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), i cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała - toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
  • rozsiana czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe wypełnione ropą pęcherzyki (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry)
  • czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona osutka krostkowa).
Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka, powodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie) we krwi, co może spowodować żółte zabarwienie skóry i białek oczu
 • zapalenie kanalików nerkowych
 • przedłużenie czasu krzepnięcia krwi
 • pobudzenie ruchowe
 • drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku Hiconcil combi lub z chorobami nerek)
 • czarny język, który wygląda jak włochaty

Działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi lub moczu:

 • znacznego stopnia zmniejszenie liczby białych komórek krwi
 • mała liczba czerwonych komórek krwi (niedokrwistość hemolityczna)
 • kryształy w moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: [email protected]

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hiconcil combi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Hiconcil combi po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hiconcil combi

 • Substancjami czynnymi są amoksycylina i kwas klawulanowy.
  Hiconcil combi, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
  Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny (w postaci amoksycyliny trójwodnej) i 125 mg kwasu klawulanowego (w postaci potasu klawulanianu).
  Hiconcil combi, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane
  Każda tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny (w postaci amoksycyliny trójwodnej) i 125 mg kwasu klawulanowego (w postaci potasu klawulanianu).
 • Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
  Otoczka - tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza (E464), makrogol.

Jak wygląda lek Hiconcil combi i co zawiera opakowanie
Hiconcil combi, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
Białe tabletki w kształcie kapsułki z wytłoczeniem “I 06” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie, o długości 19,40 ± 0,10 mm.
Hiconcil combi, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane
Białe tabletki w kształcie kapsułki z wytłoczeniem “I 07”z jednej strony i gładkie po drugiej stronie, o długości 21,70 ± 0,10 mm.

Pudełka tekturowe zawierające:

 • 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 30, 100 lub 500 tabletek powlekanych w opakowaniu foliowym,
 • 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 30, 100 lub 500 tabletek powlekanych w blistrze.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia

Wytwórca/importer
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia

TAD Pharma GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 5
27472 Cuxhaven
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktu leczniczego w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
Tel. 22 57 37 500

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

  Nazwa produktu
Czechy Betaklav 500 mg/125 mg
Betaklav 875 mg/125 mg
Austria Amoxicillin/ Clavulansäure Krka 500 mg/125 mg Filmtabletten
Amoxicillin/ Clavulansäure Krka 875 mg/125 mg Filmtabletten
Bułgaria Бетаклав 500 mg/125 mg филмирани таблетки (Betaklav 500 mg / 125 mg film coated tablets)
Бетаклав 875 mg/125 mg филмирани таблетки (Betaklav 875 mg/125 mg film coated tablets)
Niemcy Amoxicillin/ Clavulansäure TAD 500 mg/125 mg Filmtabletten
Amoxicillin/ Clavulansäure TAD 875 mg/125 mg Filmtabletten
Dania Betaklav
Estonia Betaklav
Hiszpania Amoxicilina/Ácido clavulánico TAD 500 mg/125 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Amoxicilina/Ácido clavulánico TAD 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Finlandia Betaklav
Węgry Betaklav 500 mg/125 mg filmtabletta
Betaklav 875 mg/125 mg filmtabletta
Chorwacja Betaklav 500 mg/125 mg filmom obložene tablete
Betaklav 875 mg/125 mg filmom obložene tablete
Irlandia Amoxicillin / clavulanic acid Krka 500 mg/125 mg film coated tablets
Włochy Amoxicillina e acido clavulanico Krka
Litwa Betaklav 500 mg /125 mg plėvele dengtos tabletės
Betaklav 875 mg /125 mg plėvele dengtos tabletės
Łotwa Betaklav 500 mg /125 mg apvalkotās tabletes
Betaklav 875 mg /125 mg apvalkotās tabletes
Polska Hiconcil combi
Portugalia Amoxicilina + Ácido clavulânico Krka 500 mg + 125 mg comprimidos revestidos por película
Amoxicilina + Ácido clavulânico Krka 875 mg + 125 mg comprimidos revestidos por película
Rumunia Amoxicilină/Acid clavulanic Krka 500 mg/25 mg comprimate filmate
Amoxicilină/Acid clavulanic Krka 875 mg/125 mg comprimate filmate
Szwecja Betaklav
Słowacja Betaklav 500 mg/125 mg filmom obalené tablety
Betaklav 875 mg/125 mg filmom obalené tablety
Słowenia Betaklav 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete
Betaklav 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

14.06.2017 r

Edukacja medyczna

Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem.
Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest to, że bakterie są oporne na podawany antybiotyk. To oznacza, że bakterie mogą przetrwać lub mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Uważne stosowanie antybiotyków może pomóc w zmniejszeniu możliwości wytworzenia się oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza prowadzącego jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, które mogłyby wstrzymać działanie antybiotyku.

 1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, odpowiednim czasie i przez właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w informacji o leku i jeżeli którekolwiek z nich są niezrozumiałe, należy poprosić lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wyjaśnienie.
 2. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany właśnie dla niego. Powinien zażywać go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.
 3. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.
 4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.
 5. Jeżeli po zakończeniu leczenia zgodnego z zaleceniami lekarza prowadzącego pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.

Wskazania do stosowania:

Hiconcil combi wskazany jest do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1):

 • ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);
 • ostre zapalenie ucha środkowego;
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);
 • pozaszpitalne zapalenie płuc;
 • zapalenie pęcherza moczowego;
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;
 • zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

J Leki stosowane w zakażeniach
J01 leki przeciwzakaźne do stosowania ogólnego o właściwościach bakteriobójczych
J01C Antybiotyki β-laktamowe, penicyliny
J01CR Połączenia penicylin z inhibitorami beta-laktamazy
J01CR02 Amoksycylina z inhibitorem enzymu

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Wpływ na antykoncepcje
Lek może wpływać na skuteczność antykoncepcji. Podczas przyjmowania leku zaleca się stosować dodatkowe metody zapobiegania ciąży.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Amoksisilin; Amoksisilliini; Amoxicilina; Amoxicilline; Amoxicillinum; Amoxycillin
Synonimy:
Acide Clavulanique; Ácido clavulánico; Acidum Clavulanicum; Klavulanik Asit

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego KRKA, d.d.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .