Histimerck 16 mg

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Histimerck 16

(Betahistini dihydrochloridum)
16 mg, tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tą ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić sie do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub
dodatkowa
informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać
innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek
objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub
farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Histimerck 16 i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Histimerck 16
 3. Jak zażywać Histimerck 16
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Histimerck 16
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK HISTIMERCK 16 I W JAKIM
CELU SIĘ GO STOSUJE

Betahistyna jest lekiem wskazanym w leczeniu objawów zespołu Menière’a takich
jak: zawroty głowy, szumy w uszach, utrata słuchu i nudności.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU
HISTIMERCK 16

Kiedy nie stosować leku Histimerck 16

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z
  substancji pomocniczych;
 • u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy (phaeochromocytoma).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Histimerck 16

 • jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową (również w wywiadzie) z powodu
  sporadycznego występowania niestrawności u pacjentów leczonych betahistyną,
 • u
  pacjentów z astmą oskrzelową,
 • u pacjentów, u których występuje pokrzywka, wysypki skórne, alergiczny nieżyt
  nosa - z powodu możliwości nasilenia tych objawów.

Podczas leczenia nie należy pić alkoholu.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania betahistyny u dzieci i młodzieży poniżej
18 roku życia nie zostały zbadane.

Stosowanie leku Histimerck 16 z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również
tych, które są wydawane bez recepty.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Opisano przypadek interakcji z etanolem oraz związkiem zawierającym pirymetaminę
z dapsonem oraz przypadek nasilenia działania betahistyny przez salbutamol.

Stosowanie leku Histimerck 16 zjedzeniem i piciem
Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Bezpieczeństwo stosowania betahistyny w ciąży nie zostało ustalone, jednak
badania prowadzone na ciężarnych samicach królika nie wykazały żadnego działania
teratogennego. Z tego powodu zaleca się zachowanie ostrożności w stosowaniu
betahistyny w czasie ciąży.

Karmienie piersią
Betahistyna jest wydzielana do mleka kobiecego w stężeniach zbliżonych do
występujących w osoczu. Nie są znane działania toksyczne betahistyny w takich
stężeniach u noworodków. Z tego powodu zaleca się unikanie stosowania
betahistyny u pacjentek karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Histimerck wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK HISTIMERCK 16

Lek Histimerck należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku
wątpliwości ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli (również osoby w podeszłym wieku):
Początkowa dawka doustna wynosi 8 do 16 mg trzy razy na dobę, przyjmowana w
czasie posiłku. Dawki podtrzymujące wynoszą zwykle 24-48 mg na dobę. Dawkowanie
można modyfikować w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dzieci:
Histimerck nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na
niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i
skuteczności.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Histimerck jest za mocne, lub za słabe,
należy zwrócić się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Histimerck 16

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z
lekarzem. Objawy przedawkowania betahistyny to: nudności, wymioty, niestrawność,
zaburzenia koordynacji ruchów - w przypadku dużych dawek - drgawki.

Pominięcie zażycia leku Histimerck 16

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy
kontynuować leczenie według ustalonego schematu dawkowania.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Histimerck 16 może powodować objawy niepożądane, chociaż nie
u każdego one wystąpią.
Najczęściej występujące działania niepożądane to: zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
nudności, niestrawność, wysypki skórne, świąd, bóle głowy i senność.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek
objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub
farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK
HISTIMERCK 16

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Histimerck po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.
Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Histimerck 16
Substancją czynną leku jest dichlorowodorek betahistyny (Betahistini
dihydrochloridum
).

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, kwas cytrynowy
jednowodny, krzemionka koloidalna bezwodna, talk.

Jak wygląda lek Histimerck 16 i co zawiera opakowanie
Lek Histimerck 16 ma postać białych, okrągłych tabletek o średnicy 8,5 mm, z
płasko ściętymi brzegami, z napisem ,,BH 16" po jednej stronie i napisem „G" po
stronie odwrotnej.

Dostępne opakowania:
Blistry z folii AI/PVDC w tekturowym pudełku.

30 tabletek (3 blistry po 10 szt.)
60 tabletek (6 blistrów po 10 szt.)
100 tabletek (10 blistrów po 10 szt.).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Generics (UK) Limited
Stadion Close
Potters Bar,
Hertfordshire
Wielka Brytania

Wytwórcy:
McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle industrial Estate,
Grange Road, Dublin
13 Irlandia

Merck Farma y Quimica S.A.
Poligono Merck
08100 Mollet del Valles
Barcelona
Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.
Al. KEN 95, kl. 18B
02-777 Warszawa
tel. (22) 644 22 41
fax (22)644 22 58

Data zatwierdzenia ulotki: 2008.08.13

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Generics (UK) Ltd.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .