Histimerck 24 mg

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Histimerck,
tabletki, 24 mg

(Betahistini dihydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści:

 1. Co to jest lek Histimerck i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Histimerck
 3. Jak zażywać lek Histimerck
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Histimerck
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK HISTIMERCK I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Betahistynajest preparatem stosowanym w leczeniu objawów zespołu Menière’a, takich jak zaburzenia równowagi, „dzwonienie" w uszach, utrata słuchu i nudności.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HISTIMERCK

Kiedy nie stosować leku Histimerck

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek ze składników leku (patrz też pkt 6 „Inne informacje")
 • jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy, rzadki nowotwór gruczołu nadnerczowego
 • u pacjentów w wieku poniżej 18 lat
 • u kobiet karmiących piersią (patrz też pkt „Ciąża i karmienie piersią")

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Histimerck

 • jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową lub choroba wrzodowa występowała w przeszłości
 • u pacjentów z astmą oskrzelową
 • gdy u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna, alergiczny nieżyt nosa, ponieważ dolegliwości te mogą się zaostrzyć
 • jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów, pacjent powinien zapytać lekarza, czy może stosować betahistynę.

Te grupy pacjentów powinny być pod kontrolą lekarza w czasie leczenia

Stosowanie leku Histimerck z innymi lekami
Interakcja oznacza, że leki lub substancje zażywane jednocześnie, mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie lub działania niepożądane.
Jak dotąd nie zaobserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.
Możliwe, że betahistyna wpływa na działanie leków przeciwhistaminowych. To leki, które stosuje się w szczególności do leczenia choroby lokomocyjnej i alergii, takich jak gorączka sienna. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent stosuje leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne) w tym samym czasie.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Nie wiadomo, czy stosowanie betahistyny w ciąży jest bezpieczne. Betahistyna przenika do mleka, dlatego należy unikać jej stosowania w okresie karmienia.
Przed zastosowaniem betahistyny i każdego innego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Betahistyna może powodować senność. W przypadku wystąpienia tego działania niepożądanego należy unikać czynności wymagających koncentracji, jak prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jeśli pacjent nie jest pewien, czy betahistyna ma negatywny wpływ na jego zdolność do prowadzenia pojazdów, powinien poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Histimerck
Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK HISTIMERCK

Lek Histimerck należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:
Dorośli
Pół do jednej tabletki, dwa razy na dobę

Zanim zauważy się poprawę może upłynąć kilka tygodni.

Jak zażywać lek
Najlepiej zażywać go w trakcie posiłków.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Histimerck
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania betahistyny to: nudności, wymioty, niestrawność, zaburzenia koordynacji ruchów - w przypadku dużych dawek - drgawki.

Pominięcie zażycia leku Histimerck
Należy poczekać, aż nadejdzie pora zażycia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Histimerck może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić;

Skóra
Bardzo rzadko (u mniej niż 0,01% pacjentów): wysypki skórne, świąd skóry

Przewód pokarmowy
Rzadko (u ponad 0,01% lecz mniej niż 0,1%): łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, zaburzenia trawienia

Układ nerwowy
Bóle głowy, senność (częstość występowania nie jest znana)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HISTIMERCK

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Histimerck po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po słowach „Nie stosować po..." albo „Termin ważności".
Lek Histimerck przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Histimerck

Substancją czynną jest dichlorowodorek betahistyny.
Jedna tabletka zawiera 24 mg dichlorowodorku betahistyny.

Inne składniki leku to: powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, jednowodna laktoza, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A) i kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Histimerck i co zawiera opakowanie
Białe lub białawe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki z linią podziału po jednej stronie.
Tabletki można dzielić na równe połowy.
Lek dostępny w opakowaniach po 20 i 50 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Generics [UK] Limited
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL
Wielka Brytania

Wytwórca
Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 2 D-73614 Schorndorf Niemcy
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Włochy - Betaistina Merck Generics Italia
Holandia - Betahistine 2HCL 24, tabletten 24 mg
Polska - Histimerck
Słowenia - Betahistin Merck 24 mg tablete

Data zatwierdzenia ulotki: 29.04.2008 r.

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Generics (UK) Ltd.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .