Humalog (insulina lizpro) 200 jednostek/ml KwikPen - właściwe stosowanie

Ważne informacje dotyczące właściwego stosowania produktu Humalog (insulina lizpro) 200 jednostek/ml KwikPen w celu minimalizacji błędów w leczeniu (23.01.2017).

Szanowna Pani Doktor,
Szanowny Panie Doktorze,

W porozumieniu z Urzędem Rejestracji Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, firma Eli Lilly and Company pragnie przekazać Państwu istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania insuliny lizpro, analogu insuliny okołoposiłkowej, która obecnie dostępna jest w stężeniu 200 j.m./ml (Humalog® 200 jednostek /ml KwikPen) w leczeniu cukrzycy u dorosłych.

Podsumowanie

  • Insulinę lizpro 200 jednostek/ml, w postaci roztworu do wstrzykiwań można podawać TYLKO z użyciem fabrycznie napełnionego wstrzykiwacza Humalog 200 jednostek/ml (KwikPen).
  • Przeniesienie insuliny lizpro o większym stężeniu 200 j./ml ze wstrzykiwacza Humalog 200 jednostek/ml KwikPen do innych systemów podających insulinę może spowodować przedawkowanie i ciężką hipoglikemię.
  • Ważne jest, aby poinformować o tym ryzyku pacjentów stosujących Humalog 200 jednostek/ml KwikPen i poinstruować ich, aby NIE przenosili insuliny w celu jej podania ze wstrzykiwacza Humalog 200 jednostek/ml KwikPen do strzykawki lub pompy insulinowej.
  • W przypadku przejścia z jednego stężenia produktu Humalog na inny, nie należy zmieniać dawkowania - w okienku dawki na obu wtrzykiwaczach będzie widoczna liczba jednostek insuliny lizpro do podania. Niepotrzebna zmiana dawki może spowodować podanie zbyt malej lub zbyt dużej dawki i w konsekwencji doprowadzić do hiper- lub hipoglikemii.
  • W przypadku przepisania Humalog KwikPen należy upewnić się, że właściwe stężenie jest wyraźnie napisane na recepcie.
  • Należy przekazać załączony komunikat przeznaczony dla pacjentów dotyczący Humalog 200 jednostek/ml KwikPen wszystkim pacjentom, którzy po raz pierwszy otrzymają receptę. Komunikat jest również dostępny na stronie internetowej: www.lilly.pl

Dalsze informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa oraz zalecenia

Komisja Europejska zatwierdziła produkt Humalog 200 jednostek/ml KwikPen do leczenia cukrzycy u osób dorosłych, które wymagają stosowania insuliny do utrzymania prawidłowej homeostazy glukozy.

Zastosowanie produktu Humalog 200 jednostek/ml KwikPen powinno być ograniczone do leczenia pacjentów wymagających dawek dobowych szybkodziałającej insuliny większych niż 20 jednostek.

Humalog 200 jednostek/ml KwikPen zawiera 600 jednostek insuliny lizpro w 3 ml roztworu do wstrzykiwań, co oznacza, że stężenie jest dwa razy większe niż standardowej insuliny okołoposiłkowej o stężeniu 100 jednostek /ml. Maksymalna ilość insuliny lizpro, jaka może być podana w jednym wstrzyknięciu z użyciem Humalog 200 jednostek /ml KwikPen to 60 jednostek.

Pudełko z produktem Humalog 200 jednostek/ml KwikPen zawiera następujące cechy graficzne, które pomogą odróżnić to opakowanie od opakowania produktu Humalog 100 jednostek/ml KwikPen:

  • Żółte ostrzegawcze pole zawiera zapis: Stosować wyłącznie ten wstrzykiwacz, inaczej może dojść do ciężkiego przedawkowania.
  • Stężenie produktu "200 jednostek/ml" jest napisane na żółtym polu.
  • Kolor tła jest ciemnoszary w odróżnieniu od białego na opakowaniu Humalog 100 jednostek/ml KwikPen.

Źródło:
Ważne informacje dotyczące właściwego stosowania produktu Humalog 200 jednostek/ml KwikPen w celu minimalizacji błędów w leczeniu. (23.01.2017)
http://www.urpl.gov.pl/pl/wa%C5%BCne-informacje-dotycz%C4%85ce-w%C5%82a%...

Żródło informacji:

Ostatnie decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Komunikaty bezpieczeństwa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.