Inhibitory Pompy Protonowej - niski poziom magnezu - 2.03.2011

Inhibitory Pompy Protonowej - niski poziom magnezu

Stany Zjednoczone
Amerykański Urząd ds. Leków i żywności (FDA) informuje, że wydawane z przepisu lekarza inhibitory pompy protonowej (ang. skrót PPI – Proton Pump Inhibitors) mogą spowodować hypomagnezemię jeżeli są przyjmowane przez dłuższy czas (w większości przypadków dłużej niż rok). W ok. ¼ wszystkich ocenianych przypadkach, sama suplementacja magnezem nie spowodowała podwyższenia niskiego poziomu magnezu w surowicy krwi i leki z grupy PPI musiały zostać odstawione. PPI są stosowane w leczeniu choroby refluksowej żołądka, wrzodów żołądka i dwunastnicy oraz zapalenia przewodu pokarmowego. Leki PPI wydawane z przepisu lekarza to: ezomeprazol, dexlansoprazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, abeprazol.

Źródło: FDA Drug Safety Comunication, 2 marca 2011 r.
Indeks terapeutyczno-farmaceutyczny: