Intanza

indeks_lekow_quicktab

EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)

INTANZA

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR). Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) ocenił przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub sposobu leczenia należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta (także stanowiącej część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CHMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (również stanowiącą część EPAR).

Co to jest Intanza?

Preparat Intanza jest szczepionką w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.
Szczepionka zawiera cząsteczki wirusa grypy, które zostały inaktywowane (zabite). Preparat Intanza zawiera trzy różne szczepy (typy) wirusa grypy (A/New Caledonia/20/99, A/Wisconsin/67/2005 i B/Malaysia/2506/2004).

W jakim celu stosuje się preparat Intanza?

Preparat Intanza stosuje się w celu uodpornienia przeciw grypie dorosłych osób, a szczególnie takich, u których istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia powikłań choroby. Szczepionkę należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Osobom dorosłym poniżej 60. roku życia należy podawać niższą dawkę (zawierająca 9 mikrogramów każdego szczepu wirusa). Osobom w wieku powyżej 60 lat należy podawać wyższą dawkę (15 mikrogramów każdego szczepu wirusa).
Szczepionka dostępna jest wyłącznie na receptę.

Jak stosować preparat Intanza?

Preparat Intanza podaje się w formie jednej doskórnej szczepionki w górną warstwę skóry, z użyciem specjalnego systemu mikroiniekcji. Wstrzyknięcie zaleca się wykonać w okolice barku.

Jak działa preparat Intanza?

Preparat Intanza jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na „szkoleniu” układu odpornościowego (naturalny układ obronny organizmu), w jaki sposób bronić się przed chorobami.
Preparat Intanza zawiera cząstki trzech różnych szczepów wirusa grypy. Po podaniu szczepionki układ immunologiczny człowieka rozpoznaje składniki wirusa jako obce cząstki i odpowiada wytwarzaniem przeciwciał. W przypadku ponownego kontaktu z którymkolwiek z trzech szczepów wirusa dojdzie do szybszej produkcji przeciwciał przez układ odpornościowy. Takie zjawisko wzmaga odporność na zachorowanie wywołane zawartymi w szczepionce szczepami wirusa.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) corocznie ustala zalecenia dotyczące szczepów wirusa, które mają być uwzględnione w przygotowaniach szczepionek na kolejny sezon grypowy. Te szczepy wirusa należy włączyć do preparatu Intanza zanim szczepionka zostanie wykorzystana. Preparat Intanza zawiera obecnie cząstki wirusa należącego do szczepu, który na podstawie prognoz zawartych w zaleceniach WHO dla półkuli północnej oraz zaleceniach Unii Europejskiej (UE) miał wywoływać grypę w sezonie 2006/2007. Szczepy wirusa zawarte w preparacie Intanza będą musiały być ponownie zastąpione, zanim szczepionkę będzie można stosować w nadchodzących latach.

Jak badano działanie preparatu Intanza?

Zanim przeprowadzono badania na ludziach, działanie preparatu Intanza zbadano w modelach eksperymentalnych.
W celu oceny skuteczności preparatu Intanza w zapobieganiu występowania grypy przeprowadzono cztery badania z udziałem 8 000 osób. W dwóch badaniach obserwowano osoby wieku poniżej 60. roku życia, które otrzymały szczepionkę o mocy 9 mikrogramów. W pozostałych dwóch badaniach
obserwowano osoby w wieku powyżej 60. roku życia, które otrzymały szczepionkę o mocy 15 mikrogramów.
We wszystkich badaniach preparat Intanza porównywano z inną szczepionką przeciw grypie podaną w drodze zastrzyku w mięsień. W badaniach porównywano zdolność obu szczepionek do pobudzania produkcji przeciwciał (immunogenność) poprzez porównanie poziomu przeciwciał przed szczepieniem i po upływie trzech tygodni od szczepienia.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Intanza zaobserwowano w badaniach?

We wszystkich badaniach zarówno preparat Intanza, jak i szczepionka porównawcza, wywołały powstanie przeciwciał w mianie wystarczającym do ochrony przed wszystkimi trzema szczepami wirusa grypy. U osób dorosłych poniżej 60. roku życia, moc 9 mikrogramów zapewniała równie skuteczną ochronę, co szczepionka domięśniowa. U osób powyżej 60. roku życia moc 15 mikrogramów zapewniała równie skuteczną ochronę, co szczepionka domięśniowa.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Intanza?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Intanza (występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10) to: bóle głowy, bóle mięśni, złe samopoczucie oraz reakcje w miejscu szczepienia (zaczerwienienie, opuchlizna, stwardnienie skóry, ból i swędzenie). Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Intanza znajduje się w ulotce dla pacjenta.
Preparatu Intanza nie należy stosować u osób, u których może wystąpić uczulenie na substancje czynne, którykolwiek składnik, jajka, kurze białko, neomycynę (antybiotyk), formaldehyd (środek konserwujący) lub oktoksynol (detergent). W przypadku stwierdzenia gorączki lub ostrej (krótkotrwałej) infekcji podanie szczepionki należy odroczyć do momentu wyzdrowienia.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Intanza?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u ludzi (CHMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Intanza przewyższają ryzyko w profilaktyce grypy u osób dorosłych poniżej 60. roku życia i osób powyżej tej granicy wiekowej, szczególnie tych, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań choroby. Komitet zalecił przyznanie pozwolenie na dopuszczenie preparatu Intanza do obrotu.

Inne informacje dotyczące preparatu Intanza:

Dnia 24 lutego 2009 r. Komisja Europejska przyznała firmie Sanofi Pasteur MSD SNC pozwolenie na dopuszczenie preparatu Intanza do obrotu ważne w całej UE.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące preparatu Intanza znajduje się tutaj.

Data ostatniej aktualizacji: 02-2009

Źródło:
EMEA: EMEA/H/C/957 - EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000957/WC500033848.pdf Kwiecień 2009

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Sanofi Pasteur MSD SNC

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .