Irinocol

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
20 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Irinocol jest wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego:

  • w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio chemioterapii w związku z zaawansowanym rakiem,
  • w monoterapii u pacjentów leczonych bez powodzenia schematem zawierającym 5-fluorouracyl.

Irinocol w połączeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami, z ekspresją receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor – EGFR) i ekspresją genu KRAS bez mutacji (typ dziki) u chorych, którzy nie otrzymywali wcześniejszego leczenia z powodu nowotworu z przerzutami i u chorych po nieskutecznej terapii cytotoksycznej zawierającej irynotekan.

Irinocol w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jest przeznaczony do leczenia pierwszej linii pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami.

Irinocol w połączeniu z kapecytabiną, z lub bez bewacyzumabu, jest wskazany jako leczenie pierwszej linii chorych z rakiem jelita grubego z przerzutami.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego EGIS Pharmaceuticals PLC

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .