Irinotecan Kabi

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
20 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania:

Irynotekan jest wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego i odbytnicy:

  • w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni chemioterapią w leczeniu zaawansowanego stadium choroby;
  • w monoterapii u pacjentów, u których uznany schemat terapeutyczny z 5-fluorouracylem zakończył się niepowodzeniem;
  • w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem w terapii pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami;
  • w skojarzeniu z cetuksymabem, w leczeniu pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, wykazującym ekspresję receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGRF, ang. Epidermal Growth Factor Receptor), z genem KRAS typu dzikiego, których wcześniej nie leczono z powodu przerzutowej postaci raka lub u których wcześniejsza terapia cytotoksyczna zawierająca irynotekan zakończyła się niepowodzeniem (patrz punkt 5.1);
  • w skojarzeniu z kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jest wskazany w terapii pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

L Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
L01 Cytostatyki
L01X Pozostałe leki przeciwnowotworowe
L01XX Inne leki przeciwnowotworowe
L01XX19 Irinotecan

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Wpływ na płodność
Kobiety w wieku rozrodczym oraz pacjenci płci męskiej muszą stosować antykoncepcję podczas leczenia oraz przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu leczenia
Smiley face
Interakcje z dziurawcem
Łączne stosowanie może obniżyć skuteczność terapeutyczną leku.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Irinotecan Hydrochloride; Hidrocloruro de irinotecán; Irinotécan, Chlorhydrate d'; IrinotecaniHydrochloridum; Irinotekaanihydrokloridi; Irinotekan Hidroklorür; Irinotekanhydroklorid;

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Fresenius Kabi Oncology Plc

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .