Irinotecan Kohne

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
20 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Produkt Irinotecan Kohne jest wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego i odbytnicy:

  • w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni chemioterapią w leczeniu zaawansowanego stadium choroby,
  • w monoterapii u pacjentów, u których uznany schemat terapeutyczny z 5-fluorouracylem zakończył się niepowodzeniem.

Irynotekan w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu pacjentów chorych na raka jelita grubego z przerzutami z ekspresją receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego, których wcześniej nie leczono lub u których wcześniejsza terapia cytotoksyczna zawierająca irynotekan zakończyła się niepowodzeniem.

Irynotekan w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jest wskazany w terapii pierwszego rzutu u pacjentów chorych na przerzutową postać raka okrężnicy lub odbytnicy.

Produkt Irinotecan Kohne w skojarzeniu z kapecytabiną i bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jest wskazany w terapii pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Kohne Pharma GmbH

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .