Irinotecan Pharma-Data

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
20 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Irinotecan Pharma - Data jest wskazany do stosowania w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy:

  • w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio terapii w związku z zaawansowanym rakiem,
  • w monoterapii u pacjentów po bezskutecznym leczeniu 5-fluorouracylem.

Irinotecan Pharma - Data w skojarzeniu z cetuksymabem wskazany jest do stosowania w leczeniu pacjentów z receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ang. Epidermial Growth Factor Receptor) wskazującym na przerzutowy rak okrężnicy lub odbytnicy, po bezskutecznej terapii cytostatycznej z udziałem irynotekanu.

Irinotecan Pharma - Data w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym oraz bewacyzumabem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu przerzutowego raka odbytnicy lub okrężnicy.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Pharma-Data Ltd

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .