Jak przechowywać leki w domu i podróży?

Porady dotyczące przechowywania leków w domu

1. Miejsce i temperatura przechowywania

 • Przechowuj leki w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu, najlepiej w szafce w kuchni lub w sypialni, lub w innym miejscu niedostępnym dla dzieci i osób trzecich.
 • Pamiętaj, że wiele leków jest wrażliwych na światło, wilgoć i temperaturę, dlatego też nie powinny być przechowywane w łazience, w pobliżu kaloryfera, miejsc nasłonecznionych lub w lodówce.
 • W lodówce przechowuj jedynie te leki, na których producent zaznaczył, że mają być przechowywane w lodówce (są to np. insuliny, szczepionki)

Większość tabletek i kapsułek wystawionych na działanie ciepła i wilgoci może utracić swoją siłę działania przed wygaśnięciem daty ważności. Np. pozostawienie aspiryny w ciepłym wilgotnym miejscu może spowodować rozkład na kwas octowy i kwas salicylowy. Oba składniki są substancjami drażniącymi żołądek.

Poniżej znajdziesz określenia i wyjaśnienia dotyczące temperatury, które zawarte są często na opakowaniach leków:

 Temperatura
zimna od 0 °C  do  5 °C
chłodna od 5 °C  do  15 °C
pokojowa od 15 °C  do  25 °C

Przy braku określenia temperatury należy stosować temperaturę pokojową od 15 0C do 25 0C.

Przyjęto następujące orientacyjne określenia temperatury dotyczącej warunków przechowywania produktów leczniczych, oznaczające zakres temperatur w jakich dany produkt powinien być przechowywany:

temperatura nie wyższa niż 30 °C od 2 °C do 30 °C
temperatura nie wyższa niż 25 °C od 2 °C do 25 °C
temperatura nie wyższa niż 15 °C od 2 °C do 15 °C
temperatura nie wyższa niż 8 °C od 2 °C do 8 °C

Określenie „Nie przechowywać w temperaturze poniżej 8 °C” oznacza przechowywanie w temperaturze od 8 °C do 25 °C.

Produkty lecznicze dla których określone są warunki przechowywania w temperaturze nie wyższej niż 30 °C lub 25 °C mogą znajdować się przez krótki czas w otoczeniu o temperaturze wyższej.

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 • Przechowuj leki w oryginalnych opakowaniach, dobrze zamkniętych.
 • Uważaj aby leki nie znajdowały się w tym samym miejscu co inne substancje chemiczne, łatwopalne lub toksyczne. Ich bliskość może spowodować pomyłkowe zażycie innej substancji chemicznej zamiast leku.
 • Przed użyciem leku zawsze sprawdzaj na opakowaniu datę ważności.
 • Nigdy nie przyjmuj leków, które uległy odbarwieniu, kruszą się, lub na ich powierzchni zaobserwowałeś różnorodne kropki lub przebarwienia.
 • Przeglądaj co 6 miesięcy lub raz w roku domową apteczkę. Wszystkie leki przeterminowane zanieś do najbliższej apteki w celu ich odpowiedniego zniszczenia.
 • Nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza na śmieci i publicznych kontenerów. Mogłyby dostać się w niepowołane ręce lub spowodować ciężkie zatrucie, a nawet śmierć osób lub zwierząt.
 • Jeżeli masz wątpliwości dotyczące warunków przechowywania leków oraz utylizacji leków przeterminowanych poproś o radę swojego farmaceutę.

Porady dotyczące przechowywania leków w podróży

 • Przed wyjazdem z domu zrób listę wszystkich niezbędnych leków i zapisz na niej numer telefonu swojego lekarza i farmaceuty.
 • Trzymaj leki zawsze przy sobie, najlepiej w bagażu podręcznym lub torebce.
 • Zabierz ze sobą większą ilość leków na wypadek gdyby podróż powrotna była opóźniona.
 • Nigdy nie zostawiaj leków w samochodzie lub w autokarze ze względu na zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę, która może uszkodzić leki.
 • Jeżeli przemieszczasz się w inną strefę czasową, na inny kontynent, pamiętaj o zmianach czasu. Wcześniej skonsultuj się z lekarzem na temat godzin przyjmowania leków.

 

Źródła:
1. Farmakopea Polska, tomVI.
Kategoria: