Kalium effervescens bezcukrowy

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
granulat musujący
l3
l8
Dawka: 

782 mg K+/3 g

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kalium effervescens bezcukrowy,
782 mg jonów potasu/3 g, granulat musujący

Kalii citras+Kalii hydrogenocarbonas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Kalium effervescens bezcukrowy i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kalium effervescens bezcukrowy
 3. Jak stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Kalium effervescens bezcukrowy
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Kalium effervescens bezcukrowy i w jakim celu się go stosuje

Kalium effervescens bezcukrowy jest lekiem zawierającym 782 mg jonów potasu w saszetce. Potas jest głównym kationem płynu komórkowego i jednym z najważniejszych pierwiastków wchodzących w skład płynów ustrojowych. Bierze udział w wielu reakcjach enzymatycznych i procesach fizjologicznych, m.in. w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśniowego oraz w metabolizmie węglowodanów. Wraz z jonami sodowymi i chlorkowymi wpływa na gospodarkę wodną organizmu, bierze udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i ciśnienia osmotycznego.
Lek jest przepisywany w celu uzupełnienia niedoborów potasu niezależnie od przyczyny, w przebiegu cukrzycy, długotrwałych biegunkach, przy istnieniu przetok jelitowych oraz podczas leczenia lekami, które mogą doprowadzić do hipokaliemii np. niektórymi lekami moczopędnymi, hormonami sterydowymi, glikozydami naparstnicy.
Lek Kalium effervescens bezcukrowy może być stosowany przez chorych na cukrzycę, ponieważ nie zawiera cukru.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kalium effervescens bezcukrowy

Kiedy nie stosować leku Kalium effervescens bezcukrowy:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • w przypadku fenyloketonurii, gdyż lek zawiera źródło fenyloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią;
 • jeśli pacjent ma zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia);
 • w przypadku skąpomoczu, bezmoczu i mocznicy w ostrej niewydolności nerek;
 • w mocznicy w przewlekłej niewydolności nerek;
 • w niewydolności nadnerczy;
 • przy jednoczesnym stosowaniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas;
 • w arytmiach komorowych;
 • w chorobie Addisona;
 • w ostrych odwodnieniach;
 • w przypadku rozległych zniszczeń tkanek związanych z ciężkimi oparzeniami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Kalium effervescens bezcukrowy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku pojawienia się ciężkich nudności, wymiotów lub silnych bólów brzucha należy przerwać stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy.

Dzieci
Nie należy stosować leku Kalium effervescens bezcukrowy u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zachowanie ostrożności w niektórych szczególnych grupach pacjentów stosujących lek Kalium effervescens bezcukrowy

Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi, kontrolę pracy serca (EKG) oraz czynności nerek. U niektórych pacjentów niedoborowi potasu towarzyszy niedobór magnezu, dlatego lekarz zleci także badanie stężenia jonów magnezu we krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy z zachowaniem szczególnej ostrożności, ze względu na ryzyko niebezpiecznego wzrostu stężenia potasu we krwi. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi, monitorowanie pracy serca oraz nerek.

Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)
Ze względu na niebezpieczeństwo przedawkowania oraz często współistniejącą niewydolność nerek, lek należy stosować ostrożnie w tej grupie wiekowej. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi oraz monitorowanie pracy serca.

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca
Ze względu na niebezpieczeństwo przedawkowania i wystąpienie groźnej dla życia arytmii serca, lek należy stosować ostrożnie w tej grupie pacjentów. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi oraz monitorowanie pracy serca.

Ponadto należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kalium effervescens bezcukrowy:

 • w skurczach mięśni spowodowanych pracą w wysokiej temperaturze;
 • przy jednoczesnym stosowaniu z innymi lekami zawierającymi potas lub wywierającymi wpływ na jego stężenie;
 • u osób ze skłonnością do alergii, ze względu na obecność czerwieni koszenilowej, która może powodować reakcje alergiczne.

Lek Kalium effervescens bezcukrowy a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

Leki obniżające ciśnienie krwi:

 • leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd);
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl, lizynopryl);
 • antagoniści receptora angiotensyny II (np. losartan, walsartan, irbesartan);
 • leki β-adrenolityczne (np. propranolol, bisoprolol).

Przy jednoczesnym stosowaniu leku Kalium effervescens bezcukrowy z lekiem / lekami wymienionymi powyżej może dojść do niebezpiecznego, zagrażającego życiu, zwiększenia stężenia potasu we krwi. Szczególnie narażone są osoby z niewydolnością nerek oraz osoby w podeszłym wieku.

Leki nasercowe:

 • glikozydy naparstnicy (np. digoksyna).
  W wyniku jednoczesnego stosowania glikozydów nasercowych z lekiem Kalium effervescens bezcukrowy może dojść do zaburzenia pracy serca w wyniku zwiększenia stężenia potasu we krwi.

Leki przeciwzapalne:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. indometacyna, ibuprofen, diklofenak).
  Jednoczesne stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z lekiem / lekami wymienionymi powyżej może spowodować niebezpieczny wzrost stężenia potasu we krwi.

Inne leki:

 • leki immunosupresyjne (leki hamujące aktywność układu odpornościowego np. cyklosporyna, takrolimus);
 • heparyna (lek zapobiegający krzepnięciu krwi);
 • inne leki lub produkty zawierające potas.
  Jednoczesne stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z lekiem / lekami wymienionymi powyżej może spowodować niebezpieczny wzrost stężenia potasu we krwi.
 • glikokortykosteroidy (leki o działaniu przeciwzapalnym);
  Jednoczesne stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z glikokortykosteroidami może spowodować zaburzenia stężenia potasu we krwi.

Zawarte w leku cytryniany alkalizują mocz, co może zmienić wydalanie wielu leków, takich jak salicylany, barbiturany, tetracykliny a także okres półtrwania leków takich jak sympatykomimetyki i leki pobudzające.

Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z jedzeniem i piciem
Należy pamiętać, że dieta bogata w chlorek sodu (sól kuchenna) zwiększa wydalanie potasu, a więc obniża skuteczność działania leku Kalium effervescens bezcukrowy.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. Lek Kalium effervescens bezcukrowy należy przyjmować wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza w dawkach zaleconych przez lekarza.

Należy zachować szczególną ostrożność w okresie karmienia piersią. Lek Kalium effervescens bezcukrowy należy przyjmować wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza w dawkach zaleconych przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy nie ma wpływu lub nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 lub 2 saszetki w pierwszej dawce, a następnie w zależności od niedoboru potasu, od 1 do 2 saszetek na dobę.

Sposób podawania
Zawartość saszetki rozpuścić w 1/3 szklanki letniej wody i wypić lekko musujący płyn.

W celu zminimalizowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego (takich jak nudności, wymioty, biegunka) zaleca się przyjmowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy w trakcie lub pod koniec posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przy długotrwałym przyjmowaniu leku Kalium effervescens bezcukrowy w dawkach większych niż przepisane przez lekarza, może dojść do hiperkaliemii (zwiększenia stężenia potasu we krwi), której objawami są: apatia, splątanie, zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej, drętwienie kończyn, paraliż, niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca, niemiarowość, blok i zatrzymanie czynności serca.
W przypadku wystąpienia opisanych powyżej objawów przedawkowania należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Kalium effervescens bezcukrowy
W przypadku pominięcia dawki leku, lek należy przyjąć najszybciej jak to jest możliwe.
Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki leku, należy poczekać i przyjąć ją o należnej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Lek Kalium effervescens bezcukrowy jest na ogół dobrze tolerowany.
Jak każdy lek, lek ten może jednak powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstości występowania w obrębie każdego narządu zdefiniowano następująco:

 • bardzo często: (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10);
 • często: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100);
 • niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);
 • rzadko: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000);
 • bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);
 • nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia żołądka i jelit
Częstość nieznana: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, uczucie dyskomfortu w brzuchu.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Częstość nieznana: zwiększenie stężenia potasu we krwi, tzw. hiperkaliemia.

Zaburzenia serca
Częstość nieznana: niemiarowość pracy serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowokomorowego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Kalium effervescens bezcukrowy

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kalium effervescens bezcukrowy

 • Substancją czynną leku są jony potasu w postaci potasu cytrynianu (Kalii citras) i potasu wodorowęglanu (Kalii hydrogenocarbonas). Jedna saszetka zawiera 782 mg jonów potasu.
 • Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy, makrogol 6000, krzemionka koloidalna bezwodna, esencja cytrynowa, aspartam (E 951), czerwień koszenilowa (E 124).

Jak wygląda lek Kalium effervescens bezcukrowy i co zawiera opakowanie
20 saszetek, po 3 g granulatu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 67/71
61-005 Poznań
tel. 61 879-20-81
faks 61 876-51-79

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Polska
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 67/71
61-005 Poznań
tel. 61 879-20-81

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania

Preparat potasowy jest wskazany do stosowania w stanach niedoboru potasu niezależnie od przyczyny, w długotrwałych biegunkach, przy istnieniu przetok jelitowych, podczas leczenia lekami, które mogą doprowadzić do hipokaliemii np. niektórymi lekami moczopędnymi, hormonami sterydowymi, glikozydami naparstnicy. Może być stosowany u chorych w przebiegu cukrzycy.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

A PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A12 Preparaty uzupełniające niedobór składników mineralnych
A12B Związki potasu
A12BA Związki potasu
A12BA02 Potassium citrate

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Citronan draselný monohydrát; Kalii citras; Kalii CitrasMonohydricus; Kalio citratas; Kaliumcitrat; Kaliumsitraatti; Potasio,citrato de; Potassium, citrate de; Potasu cytrynian; Potasyum Sitrat;Trikálium-citrát; Tripotassium Citrate

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne "SYNTEZA" Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .