Ketoprofen – reakcje nadwrażliwości na światło - 24.08.2010

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków przeprowadził naukowy przegląd leków zawierających ketoprofen do stosowania miejscowego. Było to spowodowane doniesieniami o występowaniu reakcji nadwrażliwości na światło oraz alergicznych reakcji krzyżowych z oktokrylenem (filtr UV) po zastosowaniu preparatów zawierających ketoprofen.

Komitet CHMP stwierdził, że reakcje nadwrażliwości na światło po zastosowaniu produktów działających miejscowo i zawierających ketoprofen są istotnym działaniem niepożądanym. Jednakże stosunek korzyści do ryzyka dla tych leków pozostaje pozytywny. Komitet CHMP zalecił wdrożenie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa stosowania produktów zawierających ketoprofen do stosowania miejscowego. Dodatkowo, zaleceniem Komitetu CHMP jest, aby produkty te były dostępne tylko na receptę.

Zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia

 • Przepisując produkty zawierające ketoprofen w postaciach do stosowania miejscowego, należy zwracać szczególną uwagę, czy u pacjenta nie występują przeciwwskazania do zastosowania tego produktu leczniczego.
 • Zarówno osoby przepisujące produkt leczniczy jak i farmaceuci powinni przypominać pacjentom, którzy obecnie stosują działające miejscowo produkty zawierające ketoprofen o konieczności podjęcia stosownych działań zapobiegających wystąpieniu nadwrażliwości na światło, takich jak:
  • dokładne mycie rąk po każdej aplikacji leku w postaci do stosowania miejscowego,
  • unikanie ekspozycji leczonych miejsc na światło słoneczne, nawet w przypadku pochmurnej pogody, oraz unikanie ekspozycji na promienie UVA podczas terapii oraz przez dwa tygodnie po jej zakończeniu,
  • ochrona leczonych miejsc przed światłem poprzez noszenie odpowiednich ubrań,
  • nie należy stosować działających miejscowo produktów zawierających ketoprofen pod opatrunki okluzyjne,
  • w przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji skórnych po zastosowaniu produktu, należy natychmiast przerwać leczenie.
Źródło:
URPL. Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący ograniczenia ryzyka stosowania preparatów do stosowania miejscowego zawierających ketoprofen (24.08.2010)http://urpl.gov.pl/pl-komunikaty-bezp/komunikat-dotyczacy-bezpieczenstwo-stosowania-produktow-leczniczych-zawierajacych-ketoprofen-w-postaciach-do-stosowania-miejscowego
Indeks MESH: