Klarytrogen MR

l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Klarytrogen MR jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę.

  • Bakteryjne zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.
  • Lekkie do umiarkowanego pozaszpitalne zapalenie płuc.
  • Ostre bakteryjne zapalenie zatok.
  • Bakteryjne zapalenie gardła.
  • Lekkie lub umiarkowanie ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej i róża.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne, dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Generics (UK) Ltd.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .