Klindacin T

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
żel
l3
l8
Dawka: 

10 mg/g

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

KLINDACIN T

Clindamycinum
10 mg/g
żel

Skład leku
1 g żelu zawiera:

substancję czynną: klindamycyna 10 mg
(w postaci klindamycyny fosforanu)
substancje pomocnicze: glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorotlenek.

Opakowania
Tuba zawierająca 15 g lub 30 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Klindacin T i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Klindacin T
 3. Jak stosować lek Klindacin T
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Klindacin T
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Klindacin T i w jakim celu się go stosuje

Lek Klindacin T ma postać żelu, zawiera jako substancję czynną antybiotyk z grupy linkozamidów - klindamycynę. Klindamycyna działa na wiele różnych bakterii, w tym na większość szczepów bakterii Propionibacterium acnes, które są jednym z głównych czynników wywołujących trądzik pospolity.

Wskazania do stosowania
Miejscowe leczenie trądziku pospolitego.

2. Zanim zastosuje się lek Klindacin T

Nie należy stosować leku Klindacin T u pacjentów uczulonych na klindamycynę, linkomycynę lub którykolwiek składnik leku.

Stosując lek Klindacin T należy wziąć pod uwagę poniższe ostrzeżenia

 • Lek przeznaczony jest tylko do stosowania na skórę.
 • W przypadku objawów podrażnienia skóry lub świadczących o uczuleniu na lek Klindacin T (świąd, wysypka), należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.
 • Należy unikać kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi oraz uszkodzoną skórą. W razie przypadkowego kontaktu z lekiem miejsca te należy dokładnie przemyć dużą ilością chłodnej wody.
 • Klindamycyna po podaniu doustnym lub pozajelitowym może powodować rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Objawy rzekomobłoniastego zapalenia jelit (m.in. uporczywa, ciężka biegunka) występowały bardzo rzadko podczas stosowania klindamycyny na skórę. Pacjenci, u których podczas leczenia klindamycyną pojawi się biegunka powinni odstawić lek i zgłosić się do lekarza w celu ustalenia przyczyny jej wystąpienia i podjęcia właściwego leczenia.
 • Pacjenci z przebytym wcześniej zapaleniem jelit, chorobą Crohna, wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, zapaleniem okrężnicy po antybiotykoterapii oraz miastenią, przed rozpoczęciem stosowania leku powinni poinformować o tych chorobach lekarza.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
W okresie ciąży lek można stosować tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Klindacin T
Lek może powodować podrażnienie skóry, ze względu na zawartość glikolu propylenowego.

Stosowanie innych leków jednocześnie z lekiem Klindacin T
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Klindamycyna hamuje przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe, dlatego też stosowana razem z lekami zmniejszającymi napięcie mięśni może potęgować ich działanie.
Równoczesne stosowanie miejscowe innych preparatów może doprowadzić do wystąpienia skumulowanego działania drażniącego. Nie należy stosować dwóch leków miejscowo w tym samym czasie.

3. Jak stosować lek Klindacin T

Lek Klindacin T należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Lek Klindacin T należy nanosić cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę dwa razy na dobę - rano i wieczorem.
Przeciętny okres leczenia wynosi około 4 do 8 tygodni.
Po każdym nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Dzieci poniżej 12 lat
Bezpieczeństwo stosowania żelu Klindacin T u dzieci nie zostało określone.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Klindacin T niż zalecana:
Przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie ogólnych działań niepożądanych klindamycyny (patrz punkt 2. Zanim zastosuje się lek Klindacin T - Zachować ostrożność stosując Klindacin T).
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Klindacin T
W przypadku pominięcia dawki leku o stałej, określonej porze, lek należy nałożyć jak najszybciej, jeśli czas do kolejnego zastosowania jest wystarczająco długi, lub opuścić pominiętą dawkę, a następną porcję żelu nałożyć o właściwej porze i kontynuować regularne stosowanie leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Klindacin T może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane po stosowaniu żelu Klindacin T pojawiają się rzadko. Są to zwykle reakcje związane z podrażnieniem skóry jak: pieczenie, świąd, rumień, nadmierne wysuszenie lub przetłuszczanie się skóry, zapalenie mieszków włosowych, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry.
Podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia klindamycyną, może dojść do rozwoju niewrażliwych na lek drobnoustrojów.
W bardzo rzadkich przypadkach, po stosowaniu klindamycyny na skórę mogą pojawić się ogólnoustrojowe działania niepożądane jak ból brzucha, wzdęcia, objawy niestrawności, biegunki, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy.
U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Klindacin T mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku zaobserwowania powyżej opisanych lub innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Klindacin T

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła i wilgoci.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Polfa Tarchomin S.A.
Warszawa
Numer telefonu: 22 811-18-14

Data zatwierdzenia ulotki:


Nota prawna

Polfa Tarchomin S.A. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta informacje były ścisłe i poprawne. Pomimo tego Polfa Tarchomin S.A. nie może zagwarantować, że informacje umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta są w każdym momencie kompletne oraz aktualne.

Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków Polfy Tarchomin S.A., zwłaszcza wydawanych na receptę, a także wszelkich innych informacji zawartych w tym serwisie, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Polfa Tarchomin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji pobranych z niniejszego serwisu.

Środki farmaceutyczne Polfy Tarchomin S.A. są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.

Prawa autorskie do Ulotki Dla Pacjenta przysługują Polfie Tarchomin S.A. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych, w zakresie użytku własnego. Inne wykorzystania mogą następować wyłącznie za pisemną zgodą Polfy Tarchomin S.A.

Nazwy handlowe umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą ich właścicieli.

Wskazania do stosowania:

Miejscowe leczenie trądziku pospolitego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

D DERMATOLOGIA
D10 Leki przeciwtrądzikowe
D10A Leki przeciwtrądzikowe do stosowania zewnętrznego
D10AF Leki przeciwinfekcyjne stosowane w leczeniu trądzika
D10AF01 Clindamycin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią

Klindamycyna występuje w mleku matki w stężeniu od 0,7 do 3,8 μg/ml. Z uwagi na ryzyko ciężkich działań niepożądanych u karmionych piersią niemowląt, produktu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Smiley face
Wpływ na antykoncepcje

Kwestionowano skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych stosowanych jednocześnie z klindamycyną. Dlatego w trakcie przyjmowania tego antybiotyku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Clindamicina; Clindamycine; Clindamycinum; Klindamisin; Klindamycin; Klindamysiini

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

Adres
A. Fleminga 2
03-176 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
telefon
+48 (22) 510 80 01

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .